ข่าวที่เผยแพร่แล้วปี 2553

ประมวลภาพงานเลี้ยงเกษียณอายุ
สมาชิกร่วมบริจาคโลหิต 68 คน
ประมวลภาพการบริจาคโลหิต
กำหนดการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์การเกษียณอายุ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
กำหนดการจัดงานเกษียณอายุนายศรีโพธิ์ วายุพักตร
แรงงานหาบ 14,500 รายชื่อเสนอกฏหมายประกันสังคมต่อรัฐสภา

วันนี้ที่รอคอยของคนงาน 37 คนศาลกีฎาสั่ง รง.ทอท้ากรุงเทพชดใช้
ตีกลับตัวเลข "ค่าแรงขั้นต่ำ" ชี้ไม่จำเป็นต้องเพิ่ม !!
สหภาพฯ มอบเงินกองทุนช่วยเหลือฯ และนัดหยุดงานแก่ทายาทสมาชิก
จดหมายจากคุณทองใบ ทองเปาด์์ ทนายความแมกไซไซ
หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2552 ของบริษัท
สหภาพฯ - สหกรณ์ฯ นำขนมจีนเลี้ยงผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ประมวลภาพสหภาพฯ-สหกรณ์ฯ นำขนมจีนเลี้ยงแก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม
สหภาพฯ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์การเกษียณอายุแกุ่นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ ผู้ก่อตั้งสหภาพฯ
สมาชิกโรงงานหนองแคมอบของที่ระลึกให้แก่กรรมการ
สมาชิกเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกและเหรียญกาชาดสมนาคุณ
กำหนดการจัดงานครบรอบ 32 ปีสหภาพแรงงานฯ
กำหนดการนำเที่ยวประจำปี 2553
ประธาน ส.พ.ท.ร่วมการสัมมนาที่ประเทศกัมพูชา
สำนักงานสวัสดิการฯ จดทะเีบียนข้อตกลงฉบับใหม่แล้ว
มูลนิธิฯ มอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิกป่วยนาน 2 ราย
ประธานกลุ่มย่านร่วมการสัมมนาที่ประเทศเวียดนาม
ประกาศสหภาพฯ
สหภาพฯ ทำข้อตกลงฯ ฉบับใหม่กับนายจ้าง
โครงการเรียนภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน
ข้อเรียกร้องฯ ที่ยื่นต่อบริษัท
ข้อเรียกร้องฯ ของบริษัท

หนังสือสหภาพฯ แจ้งการยุติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน
หนังสือบริษัทแจ้งการปิดงานต่อสหภาพฯ
ที่ประชุมใหญ่วิสามัญมีมติให้สหภาพฯ นัดหยุดงาน
ประมวลภาพการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2553
ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน
แถลงการณ์สหภาพแรงงานไทยเรยอน ฉบับที่ 3
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2553
เว็ปไซด์สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ
ประมวลภาพการจัดชุมนุมสมาชิก 30 สิงหาคม 2553
ประมวลภาพการจัดชุมนุมสมาชิก 31 สิงหาคม 2553
ประมวลภาพการจัดชุมนุมสมาชิก 1 กันยายน 2553
ประมวลภาพการจัดชุมนุมสมาชิก 2 กันยายน 2553
แถลงการณ์สหภาพแรงงานไทยเรยอน ฉบับที่ 2
แถลงการณ์สหภาพแรงงานไทยเรยอน ฉบับที่ 1
เหรัญญิกร่วมการอบรมที่ประเทศสิงคโปร์
การแต่งตั้งผู้แทนเจรจาข้อเรียกร้องฯ
หนังสือที่คณะผู้แทนสมาชิกยื่นต่อสวัสดิการฯ
คณะผู้แทนสมาชิกยื่นหนังสือต่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
คณะผู้แทนสมาชิกจัดชุมนุมสมาชิก
ประมวลภาพการจัดชุมนุมสมาชิก
สหภาพฯแจ้งข้อพิพาทแรงงานต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน
มูลนิธิฯ ได้รับรางวัลที่ 3 ของสันนิบาตมูลนิธิภาค 1
ข่าวจากคณะกeรรมการสตรี

สมาชิกพนักงานร่วมบริจาคโลหิต 67 คน
ประมวลภาพการเปิดรับบริจาคโลหิต
ประกาศสหภาพฯ เรื่องเปิดสอนภาษา อังกฤษเพื่อการทำงานโมดุล
คณะกรรมการสตรีให้ความรู้แก่สตรีในชุมชน

ประมวลภาพการให้ความรู้แก่สตรีในชุมชน
บันทึกการเจรจาไกล่เกลี่ย
หภาพฯ จัดการสัมนากรรมการและผู้แทนสมาชิกประจำแผนก
มูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิก 3 ราย
ประมวลภาพการจัดสัมมนาของสหภาพฯ
สรุปผลการเจรจาครั้งที่ 1 - 29
ผลการเจรจาข้อเรียกร้องฯ ของสหภาพฯ
ประกาศสหภาพเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน
สหภาพฯ จัดการทอดผ้าป่าสามัคคีและถวายเทียนจำนำพรรษา
มูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพอดีตสมาชิกสหภาพฯ ที่เสียชีวิต
สหภาพฯ มอบเงินช่วยทำบุญแก่ภรรยาอดีตกรรมการฯ จำนวน 2,000 บาท
สหภาพฯจัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคี

กรรมการ มอบของที่ระลึกสมาชิกที่เกษียณอายุ
อดีตสมาชิกบริจาคเงินให้มูลนิธิ 1,000 บาท
มูลนิธิมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบวาตภัย
สหภาพฯ มอบเงินกองทุนช่วยเหลือฯ แก่สมาชิก 2 ราย

ข้อเสนอของบริษัทฯ (วันที่ 2 กรกฎาคม 2553)
สรุปผลการเจรจาต่อรองครั้งที่ 1-17
ข้อเสนอของบริษัทฯ  (วันที่ 1 กรกฎาคม 2553)
พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยจัดงานทำบุญรำลึกถึงอดีตผู้นำแรงงานที่วายชนม์

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยขอเชิญร่วมคัดค้านการนำเงินประกันสังคมจัดทำหนังสือมูลค่า 210 ล้านบาท
หนังสือของ ครสท.ถึงประธานอนุกรรมาธิการประกันสังคม วุฒิสภา
แบบรวบรวมรายมือชื่อในการคัดค้านการนำเงินประกันสังคมจัดทำหนังสือราบรวมผลงานมูลค่า 210 ล้านบาท
หนังสือที่ คสรท.ยื่นต่อนายกรัฐมนตรี
กำหนดพิธีทำบุญรำลึกอดีตผู้นำแรงงาน
สหภาพฯ ยื่นข้อเรียกร้องฯ ต่อบริษัท
สหภาพฯจัดการสัมมนาสมาชิก
ประมวลภาพการจัดสัมมนาสมาชิก ชุดที่ 1
ประมวลภาพการจัดสัมมนาสมาชิก ชุดที่ 2

โครงการสัมมนาสมาชิก นครนายก
สหภาพฯ มอบของที่ระลึกแก่สมาชิกเกษียณอายุ
กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิก
สหภาพฯ จัดงานวันกรรมกรสากล
ทีมไทยเรยอนได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาอ่างทองเลเบอร์คัพ ครั้งที่ 3
ประมวลภาพการแข่งขันอ่างทองเลเบอร์คัพ ครั้งที่ 3
สหภาพฯ จัดสัมมนาสมาชิก
โครงการสัมมนาสมาชิก
สีขาวชนะเลิศคะแนนรวม

สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2552
ประมวลภาพพิธีปิดสนามการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2552 (ชุดที่ 1)
ประมวลภาพพิธีปิดสนามการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2552 (ชุดที่ 2)
ประมวลภาพการยื่นหนังสือของสองสหภาพฯ
ผลการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2552 (ประจำวัน)

สองสหภาพฯ ยืนหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
หนังสือที่ยืนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

ประกาศผลคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2552 20 - 27 เมษายน 2553ประกาศผลคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2552 20 - 28 เมษายน 2553
กำหนดการพิธีปิดสนามการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2552 วันที่ 30 เมษายน 2553
การแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศวันที่ 29 เมษายน 2553

พิธีเปิดสนามการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2552
ประมวลภาพพิธีเปิดสนามการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2552 (ชุดที่ 1)
ประมวลภาพพิธีเปิดสนามการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2552  (ชุดที่ 2)
กรรมการฯ มอบของที่ระลึกแก่สมาชิกเกษียณอาย
มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
กรรมการมูลนิธิฯเป็นเจ้าภาพสวดศพ อดีตสมาชิกเสียชีวิต
สหภาพ ฯ และบริษัท จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปี 2552
ตารางการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2552
สมาชิก-พนักงานร่วมบริจาคโลหิต   49 คน
สหภาพจัดสัมนากำหนดนโยบายและแผนงาน
กองทุนช่วยเหลือฯ มอบเงิน 2,000 บาท แก่สมาชิก
การปรับเพดานเงินเดือนใหม่ของพนักงาน
สหภาพฯ เปิดรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันกรรมกรสากล
สหภาพฯ นำสมาชิกร่วมเดินรณรงค์วันสตรีสากล
ประมวลภาพงานวันสตรีสากล
ข้อเรียกร้องวันสตรีสากล
กำหนดงานวันสตรีสากล
นายทะเบียนสหภาพแรงงานจังหวัดอ่างทองรับจดทะเบียนกรรมการฯ ชุดใหม
คณะกรรมการสหภาพฯ กำหนดจัดการสัมมนากำหนดนโยบายและแผนงาน
โครงการจัดการสัมมนากำหนดนโยบาย
กำหนดพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์ปิยเชษฐ์ แคล้วคลาด
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสตรี สหภาพแรงงานไทยเรยอน
สหภาพฯ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกประจำแผนก
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกประจำแผนก
คณะกรรมการสตรีกำหนดวันเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่
รายนามผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสตรี
สรุปการผลประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพฯ ชุดที่ 17
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมสหภาพแรงงานฯ ชุดใหม่
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
สหภาพฯ ปรับเงินค่าจ้างประจำปีและจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2552 ให้แก่เจ้าหน้าที่ 63 วัน
บันทึกการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง เรื่อง การปรับค่าจ้างประจำปี 2552
บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับวันทำงานวันหยุด ห้องน้ำห้องส้วมและเรื่องอื่น ๆ
บันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างสหภาพแรงงานฯ และบริษัท
รายนามผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการชุดใหม่
กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
คำสั่งสหภาพแรงงาน เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้ง
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552


กลับหน้าหลัก