ข่าวที่เผยแพร่แล้ว ปี 2545

 

 

โครงการสัมมนาของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
บริษัทปรับตำแหน่งพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงรวม  9  คน
สหภาพฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานใหม่
ผลการเลือกตั้งกรรมการสหภาพฯ  ชุดใหม่
สมาชิกมอบของขวัญให้แก่อดีตกรรมการฯที่หมดวาระ
สมาชิกฯ เห็นชอบให้สหภาพฯ  ยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัท

ประธานคณะกรรมาธิการแรงงานทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้ใช้มาตราการเชิงป้องกันปัญหาข้อพิพาทแรงงาน 
คำกล่าวอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ของประธานสหภาพแรงงานในงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 
กลุ่ม 23 ตุลาคม 
สหภาพฯ และบริษัทตกลงจัดงานสังสรรปีใหม่ให้สมาชิก-พนักงาน วันที่ 26 ธันวาคม 
สีเขียวครองตำแหน่งชนะเลิศคะแนนรวมเป็นปีที่ 2 
ภาพบรรยายกาศการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2545 
ฝ่ายคุ้มครองแรงงานจัดสัมมนาสมาชิกวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2545 
พิธีเปิดสนามการแข่งขันกีฬาภายในยิ่งใหญ่ประทับใจผู้ชม
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2545 
คณะกรรมการการกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาภายใน 
สหภาพฯ จัดงานครบรอบ 24 ปี สหภาพแรงงานฯ 
ประธานสหภาพฯ ลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภาแรงงานฯ 
บรรยายกาศการจัดงานครบรอบ 20 ปี กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า 

ผู้เข้าร่วมการอบรมสหภาพฯ เลือกตั้งคณะกรรมการสตรีของสหภาพแรงงานฯ ชุดแรก 
สร.ไทยพรีซีชั่นมอบกระเช้าของขวัญแก่สหภาพฯ 
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองตรวจสถานที่ทำงาน ซึ่งบริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง 
สหภาพฯ แจ้งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง 
รองประธานสหภาพฯ ได้รับการเลือกตั้งเป็นรองประธานกลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า
ประวัติวันกรรมกรสากล : 1 พฤษภาคม

ข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติของคณะกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ
ข้อเรียกร้องวันกรรมการสากล 2545 ของศูนย์ประสานงานกรรมการแห่งชาติ
กลุ่ม สร.อุตสาหกรรมเบอร์ล่าประสบความสำเร็จในการจัดการแข่งขันกีฬาเบอร์ล่าสัมพันธ์
ประมวลภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเบอร์ล่าสัมพันธ์
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเดือนพฤศจิกายน 2551

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในฯ เลื่อนการแข่งขันเป็นเดือนธันวาคม
 กลุ่มสร.อุตสาหกรรมเบอร์ล่าประสบความสำเร็จในการจัดแรลลี่การกุศล อ่างทอง -สังขละ
สหภาพได้รับประกาศนียบัตรเกีรติคุณพระราชทานเป็นที่ระลึกจากสภากาชาด
คณะกรรมการมูลนิธิฯมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวอดีตสมาชิกที่เดือดร้อน
สหภาพฯ เปิดรับบริจาควันที่ 23 ธันวาคม 51
พิธีเปิดสนามกีฬาภายในประทับใจผู้ชม
ประมวลภาพพิธิเปิดสนามการแข่งขันกีฬาภายใน
กรรมการ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาฝึกงานร่วมพิธีถวายพระพร 
ตารางการแข่งขันกีฬาภายใน 

กลับหน้าข่าวที่เผยแพร่