ข่าวที่เผยแพร่แล้ว ปี 2546

 

 

สนใจขอรับหนังสือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี  2546 ได้ฟรี
 สมาชิก - พนักงานร่วมบริจาคโลหิตรวม  75  คน
 ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2546
 มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอนทอดผ้าป่าได้เงินเจ็ดหมื่นกว่าบาท
  รายนามผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานฯ ชุดใหม่
 กรรมการสหภาพฯ จัดทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
 สหภาพแรงงานฯ เปิดรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
 สหภาพฯ เชิญชวนสมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการฯ ชุดใหม่
 สหภาพแรงงานฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้ง
 ขอแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของสมาชิกสหภาพแรงงานฯ
 สหภาพฯ กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2546
 การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดี
 คำกล่าวปราศรัยของประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอนเนื่องในวันปีใหม่ของบริษัท
 บริษัทจ่ายเงินโบนัสวันที่  25  ธันวาคม  2546  และจ่ายสูงสุด  128  วัน
 ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฝากเงินโบนัสกับสหกรณ์
 มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอนกำหนดทอดผ้าป่าหาทุนเข้ามูลนิธิฯ
 โครงการทอดผ้าป่ามูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน
 สหภาพฯ และบริษัทกำหนดวันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่
 สหภาพฯ นำเสื้อผ้าไปบริจาคที่ ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
 มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอนได้รับการจดทะเบียนแล้ว
 สหภาพฯ กำหนดวันเปิดรับสมัครกรรมการชุดใหม่
 สหภาพฯ กำหนดวันเดินทางไปมอบเสื้อผ้า อ.ชุมแสง
 มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยขอเชิญร่วมทาสีอาคารพิพิธภัณฑ์และแถลงข่าวมหกรรมเปิดพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
 กำหนดการ "งานลงแขกแรงงาน" รวมแรง รวมใจ ทาสีใหม่ให้พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
 มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ขอเชิญร่วมงาน "ปิดถนนเปิดพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย"
 กำหนดการ "งานมหกรรมเปิดพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย"
 ประวัติรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานคนใหม่
 รายนามคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ (ทักษิณ 7)
 ประมวลภาพการจัดนิทรรศการครบรอบ 25 ปี สหภาพแรงงานไทยเรยอน
 ระมวลภาพการทำบุญงานครบรอบ 25 ปี สหภาพแรงงานไทยเรยอน
 สมาชิก-พนักงานและประชาชนนำรถจักรยานยนต์มาตรวจซ่อมเป็นจำนวยมาก
 สมาชิก-พนักงานและประชาชนนำรถจักรยานยนต์มาตรวจซ่อมเป็นจำนวนมาก
 แรงงานจังหวัดเป็นประธานเปิดการแสดงนิทรรศการครบรอบ 25 ปี สหภาพแรงงานฯ
 ผลการแข่งขันเปตองวันครบรอบ 25 ปี สหภาพแรงงานไทยเรยอน
 กำหนดการงานเลี้ยงสังสรรค์ครบรอบ 25 ปี
 สหภาพฯ เปิดรับสมัครแข่งขันเปตองในงานครบรอบ 25 ปี สหภาพแรงงานฯ
 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทองเปิดซ่อมรถจักรยานยนต์ฟรีในงาน 25 ปี สหภาพแรงงานฯ
 รมต.กระทรวงแรงงานมอบหมายนางปวีณา หงสกุล เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 25 ปีสหภาพแรงงานฯ
 
 คณะรัฐมนตรีให้สัตยาบันอนุสัญญาไอแอลโอ ฉบับ 138
 สามองค์กรแรงงานยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี
 ศาลสั่งนายจ้างจ่าย 7 ล.ให้คนงานป่วย
ลูกจ้างล่า 5 หมื่นชื่อเสนอร่างกม. เองลั่นไม่เชื่อใจรัฐบาล
โครงการและกำหนดการจัดงานครบรอบ 25 ปี สหภาพแรงงานไทยเรยอน
 สมาชิก พนักงานและสหภาพแรงงานต่าง ๆ ซื้อโต๊ะจีนใกล้เป้าหมายที่ตั้งไว้
 
 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยขอความสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์กับพรรคชาติพัฒนา
 ลูกจ้างอ่างทองแฉ กก. ฝ่ายรัฐล๊อบบี้ ห้ามปรับ " ค่าแรง" ทั้งที่นายจ้างโอเค
  สมาชิกสหภาพฯ เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก 7 ราย
บริษัทตกลงฯ จ่ายค่าล่วงเวลาวันเข้าอบรมกับบริษัท
 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยจัดสัมมนาสรุปงานในรอบ 6 เดือน
 กำหนดการจัดสัมมนาสรุปงาน 6 เดือน คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเข้าพบ รมต. กระทรวงแรงงาน เพื่อยืนหนังสือเสนอชื่อกรรมการประกันสังคม
 จดหมายของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยที่ยื่นต่อ รมต.
  คำกล่าวปราศรัยของประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอนในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด
 สหภาพฯ จัดงานครบรอบ 25 ปี : ในวันที่ 30 ตุลาคม 2546
 การจัดทัวร์สุขภาพครั้งที่ 2 ประสบความสำเร็จด้วยดี
สหภาพฯ บริจาคเงินสนับสนุนการจัดสัมมนาวิชาการพุทธศาสนาโรงเรียนสตรีอ่างทอง
ภาพบรรยากาศการจัดงานครบรอบ 20 ปีของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
สมาชิกบริจาคโลหิตกับสหภาพฯ 75 คน
ค่าจ้างขั้นต่ำอ่างทองถูกดองอีก 1 ปี
สหภาพฯ เร่งรัดบริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
คณะกรรมการสตรีจัดทัวร์สุขภาพครั้งที่ 2
สารของประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอนเนื่องในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครบรอบ 20 ปี ของการจัดตั้ง
กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2546
กลุ่มย่านรังสิตจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้ง 26/2546
คณะกรรมการสตรีสหภาพแรงงานไทยเรยอนเชิญชวนสมาชิกบริจาคเงินให้มูลนิธิรามาธิบดีได้เงิน 18,700 บาท
สหภาพฯ เปิดรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ขอแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของสมาชิก
สหภาพฯ ประสบความสำเร็จในการจัดสัมมนากรรมการและผู้แทนสมาชิกประจำแผนก
กลุ่ม สร.เบอร์ล่าจัดโครงการหารายได้สมทบทุนสร้างอนุสรณ์เตือนใจโศกนาคกรรมคนงานเคเดอร์
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่งผลการตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ให้บริษัทและสหภาพแรงงานฯ
ผลการตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) โดยสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน 
อนาคตคนงานรีท-ไรท์ 6,000 คน ยังมืดมน 
สร.ไทยเรยอนยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน
จดหมายของคนงานรีท-ไรท์ ถึงกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยร่วมกับองค์การแรงงานแห่งประเทศไทยยื่นร่าง
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ฉบับขบวนการแรงงานไทยต่อรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน
จดหมายที่สององค์กรยื่นต่อ รมต. กระทรวงแรงงาน
คนงานบิวตี้ฟอร์มได้รับเงินชดเชยจากนายจ้างแล้ว
สมาชิกสหภาพฯ-พนักงานบริจาคเงินช่วยเหลือคนงานบิวตี้ฟอร์ม 16,000 บาท
เจ้าหน้าที่สถาบันความปลอดภัยตรวจสอบสถานที่ทำงานของบริษัท
สหภาพฯ มอบเงินกองทุนช่วยเหลือเพื่อนพนักงานฯ แก่ทายาทสมาชิกสหภาพฯ 159,003 บาท
หนังสือของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยซึ่งยื่นต่อรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน
เชิญชวนใช้ห้องประชุมราคาถูกของพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเพื่อหารายได้สนับสนุนพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

สหภาพฯ ร้องเรียนสถาบันความปลอดภัยในการทำงานให้ตรวจสอบสถานที่ทำงานซึ่งไม่ปลอดภัยในบริษัท
หนังสือของสหภาพฯ ที่ร้องเรียนต่อสถานบันความปลอดภัยในการทำงาน
คณะทำงานรำลึกครบรอบ 10 ปี เหตุการณ์เดเดอร์ มอบกระเช้าดอกไม้ขอบคุณหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา
จดหมายของคณะทำงานรำลึกครบรอบ 10 ปี เคเดอร์ต่อพรรคชาติพัฒนา
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเพื่อให้ตรวจสอบข้อบังคับการทำงานนายจ้างทั่วประเทศ

  รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานรับปากสนับสนุนการจัดตั้งอนุสาวรีย์รำลึกโศกนาฎกรรมเคเดอร์
  คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยได้ยื่นหนังสือคัดค้านมติของคณะกรรมการประกันสังคม 
  สมาชิก-พนักงานและครอบครัวร่วมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพกันอย่างคับคั่ง 
  หนังสือของคณะกรรมการจัดงานฯ ถึงนายกรัฐมนตรี (6 พ.ค.46)  
  หนังสือของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยที่ยื่นต่อองค์การสหประชาชาติ 
  การจัดงานวันกรรมกรสากลของสหภาพแรงงานไทยเรยอนประสบความสำเร็จด้วยดี 
  สีขาวชนะเลิศคะแนนรวมกีฬาภายในประจำปี 2546 
  บริษัทแก้ไขข้อบังคับการทำงานให้พนักงานเกษียณอายุเท่าพนักงานชายแล้ว  
  คณะกรรมการจัดงานรำลึก 10 ปี โศกนาฎกรรมคนงานเคเดอร์ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี  
  เชิญร่วมงานรำลึกครบรอบ 10 ปีโคกนาฎกรรมเคเดอร์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2546  
  สมาชิกคณะกรรมการสมานฉันท์ 1,500 คน ร่วมยื่นหนังสือต่อองค์การสหประชาชาติ 
  ประมวลภาพการจัดงานวันกรรมกรสากลของสหภาพแรงงานไทยเรยอน 
สีขาวชนะเลิศคะแนนรวมกีฬาภายในประจำปี 2546 
  ภาพบรรยากาศพิธีปิดสนามการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2546  
  ขอเชิญสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ร่วมงานวันกรรมกรสากลของสหภาพฯ  
  กำหนดการจัดงานวันกรรมการสากลของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  
  พิธีเปิดกีฬาภายในประทับใจผู้ชม  
  สหภาพฯ เปิดรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ  
  บริษัทจ่ายเงินค่าเสียหายให้แก่อดีตสมาชิกสหภาพฯ 23 คน เป็นเงิน 4.91 ล้านบาท  
  คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยนำประธานสมาคมรวมไทยในฮ่องกงพบที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน  
  จดหมายของสมาคมรวมไทยในฮ่องกงยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน  
  การจัดนำเที่ยวประจำปี 2546 ประสบความสำเร็จด้วยดี  
  การอบรมสมาชิกสหภาพฯ ได้รับความสนใจจากสมาชิกด้วยดี  
  งานเปิดตัวคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยยิ่งใหญ่ตระการตา
 กรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยยื่นหนังสือต่อธนาคารโลก
 จดหมายตอบของธนาคารโลก 
 จดหมายคัดค้านธนาคารโลกในกรณีเสนอให้ยกเลิกเงินค่าชดเชย  
  ความเป็นของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย  
  กำหนดการสัมมนาและงานแถลงข่าวการเปิดตัวคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (16 มี.ค. 2546) 
  คำพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง การเกษียณอายุที่เท่าเทียมกัน ( พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 15 )  
  โครงการสัมมนาและการแถลงข่าว "หัววิกฤติแรงงานหญิงกับการแก้ไขปัญหาของรัฐ"  
  กำหนดการ 8 มีนา วันสตรีสากล 
  การสัมมนาสมาชิกสตรีประสบความสำเร็วด้วยดี 
  สหภาพฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน  
  ที่ประชุมใหญ่ สร.ไทยเรยอนมีมติให้จัดตั้งมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน  
  กำหนดสัมมนาสมาชิกสตรี เรื่อง "สิทธิของสตรีตามรัฐธรรมนูญฯ และกฎหมายต่าง ๆ "  
  รองประธาน ส.พ.ท.ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  สหภาพแรงงานฯ กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2545  
  กลุ่มสตรีกำหนดจัดสัมมนาสตรี  
  คณะกรรมการสหภาพฯ มีมติเพิ่มเบี้ยเลี้ยงและเบี้ยประชุมให้กรรมการฯ อีกครั้งละ 50  

 

กลับหน้าข่าวที่เผยแพร่แล่ว