อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำใหม่ 1 เมษายน 2555
จังหวัด อัตราค่าจ้างเดิม อัตราที่ปรับใหม่
(1 เมษายน 2555)
  จังหวัด อัตราค่าจ้างเดิม อัตราที่ปรับใหม่
(1 เมษายน 2555)
(1 มกราคม 2553)   อัตราที่ปรับใหม่   (1 มกราคม 2553)   อัตราที่ปรับใหม่
1. กรุงเทพมหานคร 206   300   39. ลำปาง 156   230
2. กาญจนบุรี 169   252   40. ลำพูน 160   236
3.จันทบุรี 167   250   41. สุโขทัย 153   230
4. ฉะเชิงเทรา 180   269   42. อุตรดิตถ์ 153   227
5. ชลบุรี 184   273   43. อุทัยธานี 158   234
6. ชัยนาท 158   233   44. กาฬสินธิ์ 157   233
7. ตราด 160   236   45. ขอนแก่น 157   233
8. นครนายก 160   237   46. ชัยภูมิ 156   230
9. นครปฐม 205   300   47. นครพนม 155   229
10. นนทบุรี 205   300   48. นครราชสีมา 173   255
11. ปทุมธานี 205   300   49. บุรีรัมย์ 157   232
12. ประจวบคีรีขันธ์ 164   240   50. มหาสารคาม 154   227
13. ปราจีนบุรี 170   255   51. มุกดาหาร 153   230
14. พระนครศรีอยุธยา 181   265   52. ยโสธร 157   232
15. เพชรบุรี 168   250   53. ร้อยเอ็ด 157   232
16. ระยอง 178   264   54. เลย 163   241
17. ราชบุรี 167   251   55. ศรีสะเกษ 152   223
18. ลพบุรี 170   254   56. สกลนคร 157   232
19. สมุทรปราการ 206   300   57. สุรินทร์ 153   226
20. สมุทรสงคราม 163   240   58. หนองคาย 159   236
21. สมุทรสาคร 205   300   59. หนองบัวลำภู 156   230
22. สระแก้ว 163   241   60. อำนาจเจริญ 155   227
23. สระบุรี 184   269   61. อุดรธานี 159   239
24. สิงห์บุรี 165   246   62. อุบลราชธานี 160   239
25. สุพรรณบุรี 158   233   63. กระบี่ 170   257
26. อ่างทอง 165   243   64. ชุมพร 160   241
27. กำแพงเพชร 158   234   65. ตรัง 162   244
28. เชียงราย 157   232   66. นครศรีธรรมราช 159   243
29. เชียงใหม่ 171   251   67. นราธิวาส 160   239
30. ตาก 153   226   68. ปัตตานี 159   237
31. นครสวรรค์ 158   232   69. พังงา 173   259
32. น่าน 152   225   70. พัทลุง 159   241
33. พะเยา 151   222   71. ภูเก็ต 204   300
34. พิจิตร 151   227   72. ยะลา 160   240
35. พิษณุโลก 153   227   73. ระนอง 173   258
36. เพชรบูรณ์ 155   232   74. สงขลา 161   246
37. แพร่ 151   227   75. สตูล 159   241
38. แม่ฮ่องสอน 151   227   76. สุราษฎร์ธานี 159   240
          77. บึงกาฬ 159   236