ร่วมเชิดชูศักดิ์ศรีแรงงานไทย

สมัครเป็นสมาชิกพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

ค่าสมัคร

     
  สมาชิกทั่วไปรายปี ๆ ละ 200 บาท
  สมาชิกกิตติมศักดิ์รายปี ๆ ละ 500 บาท
  สมาชิกตลอดชีพ 3,000 บาท
       

วิธีการสมัคร

     
  สมัครโดยตรงที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย    
  สมัครทางไปรษณีย์    
  สมัครผ่านองค์กรแรงงาน    
  สมัครทาง Internet    
     
สิทธิพิเศษการเป็นสมาชิก    
  สามารถซื้อสินค้าและบริการของพิพิธภัณฑ์ฯ ในราคาลด 10%
  รับแจ้งข่าวสารด้านแรงงาน    
  เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยพิพิธภัณฑ์ฟรี    
  รับของที่ระลึกมากมาย    
       
       
       
สนใจขอทราบรายละเอียดที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
โทร. 02 - 2513173

 

ตัวอย่างบัตรสมาชิกพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
บัตรแห่งความภาคภูมิใจ
ร่วมเชิดชูศักดิ์ศรีแรงงานไทย
ร่วมใจเป็นสมาชิกพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
เพื่อส่งเสริมให้พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยดำรงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี

 

เป็นบัตรพลาสติกแข็งอย่างดี
มีรูปถ่ายผู้ถือบัตร
คุณมีหรือยัง ?
สมัครด่วนวันนี้
เป็นนักสหภาพแรงงาน ต้องพกบัตรทรงเกียรติของชนชั้นกรรมาชีพนี้