อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 1 สิงหาคม 2548

จังหวัด อัตราค่าจ้างเดิม มติที่ประชุม   จังหวัด อัตราค่าจ้างเดิม มติที่ประชุม
( ต้นปี 48 - ปัจจุบัน ) ปรับ อัตราที่ปรับใหม่   ( ต้นปี 48 - ปัจจุบัน ) ปรับ อัตราที่ปรับใหม่
1. กรุงเทพมหานคร 175 6 181   39. ลำปาง 139 4 143
2. กาญจนบุรี 142 6 148   40. ลำพูน 141 4 145
3.จันทบุรี 142 4 146   41. สุโขทัย 141 4 146
4. ฉะเชิงเทรา 144 6 150   42. อุตรดิตถ์ 139 4 143
5. ชลบุรี 157 6 163   43. อุทัยธานี 139 3 142
6. ชัยนาท 139 3 142   44. กาฬสินธิ์ 139 5 144
7. ตราด 139 6 145   45. ขอนแก่น 140 4 144
8. นครนายก 138 3 141   46. ชัยภูมิ 139 3 142
9. นครปฐม 175 6 181   47. นครพนม 139 3 142
10. นนทบุรี 175 6 181   48. นครราชสีมา 150 6 156
11. ปทุมธานี 175 6 181   49. บุรีรัมย์ 140 4 144
12. ประจวบคีรีขันธ์ 139 8 147   50. มหาสารคาม 137 3 140
13. ปราจีนบุรี 140 5 145   51. มุกดาหาร 139 3 142
14. พระนครศรีอยุธยา 146 6 152   52. ยโสธร 137 5 142
15. เพชรบุรี 142 5 147   53. ร้อยเอ็ด 139 3 142
16. ระยอง 147 6 153   54. เลย 139 5 144
17. ราชบุรี 142 5 147   55. ศรีสะเกษ 139 3 142
18. ลพบุรี 140 6 146   56. สกลนคร 139 3 142
19. สมุทรปราการ 175 6 181   57. สุรินทร์ 137 4 141
20. สมุทรสงคราม 142 5 147   58. หนองคาย 139 3 142
21. สมุทรสาคร 175 6 181   59. หนองบัวลำภู 139 3 142
22. สระแก้ว 141 4 145   60. อำนาจเจริญ 139 2 141
23. สระบุรี 155 6 143   61. อุดรธานี 139 5 144
24. สิงห์บุรี 140 5 146   62. อุบลราชธานี 137 4 141
25. สุพรรณบุรี 140 3 143   63. กระบี่ 144 4 148
26. อ่างทอง 142 4 146   64. ชุมพร 141 4 145
27. กำแพงเพชร 140 3 153   65. ตรัง 140 5 145
28. เชียงราย 137 5 142   66. นครศรีธรรมราช 139 3 142
29. เชียงใหม่ 149 4 153   67. นราธิวาส 139  - 139
30. ตาก 139 4 143   68. ปัตตานี 139 5 144
31. นครสวรรค์ 139 4 143   69. พังงา 149 4 153
32. น่าน 137 3 140   70. พัทลุง 139 4 143
33. พะเยา 137 3 140   71. ภูเก็ต 173 5 178
34. พิจิตร 138 3 141   72. ยะลา 139 5 144
35. พิษณุโลก 139 4 143   73. ระนอง 147 6 153
36. เพชรบูรณ์ 139 4 143   74. สงขลา 139 5 144
37. แพร่ 137 3 140   75. สตูล 139 5 144
38. แม่ฮ่องสอน 137 4 140   76. สุราษฎร์ธานี 139 4 143