สารบัญ

 

 

  -  โครงการจัดงาน "ครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งสหภาพแรงงานไทยเรยอน" 
  -  กำหนดการพิธีเปิดนิทรรศการ "ครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งสหภาพแรงงานไทยเรยอน"
  -  รายนามหน่วยงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ 14 หน่วยงาน
  -  รายนามร้านค้าที่ร่วมขายสินค้า
  -  กำหนดการจัดนิทรรศการครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งสหภาพแรงงานไทยเรยอน (28-30 ตุลาคม 2546)
  -  สารแสดงความยินดีจากรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและบุคคลต่าง ๆ
   -  แรงงานจังหวัดเป็นประธานเปิดการแสดงนิทรรศการ "ครบรอบ 25 ปีสหภาพแรงงานไทยเรยอน" (28 ตุลาคม 2546)
   -  สหภาพฯ เปิดรับสมัครแข่งขันเปตองในงานครบรอบ 25 ปี สหภาพแรงงานฯ
   -  ผลการแข่งขันเปตองวันครบรอบ 25 ปี สหภาพแรงงานไทยเรยอน
   -  ประมวลภาพการจัดนิทรรศการครบรอบ 25 ปี สหภาพแรงงานไทยเรยอน
   -  ประมวลภาพการทำบุญงานครบรอบ 25 ปี สหภาพแรงงานไทยเรยอน
   -  สมาชิก-พนักงานและประชาชนนำรถจักรยานยนต์มาตรวจซ่อมเป็นจำนวนมาก
  -  กำหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์  "ครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งสหภาพแรงงานไทยเรยอน" วันที่ 30 ตุลาคม 2546
   -  รมต.กระทรวงแรงงานมอบหมายนางปวีณา หงสกุล เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 25 ปีสหภาพแรงงานฯ
  -  คำกล่าวรายงานของรองประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน (นายนิมิตร  มณีเจริญ) ต่อประธานในพิธีเปิดงาน
  -  คำกล่าวเปิดงาน นางปวีณา  หงสกุล  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ประธานเปิดงาน
  -  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทองเปิดซ่อมรถจักรยานยนต์ฟรีในงาน 25 ปี สหภาพแรงงานฯ
  -  สมาชิก-พนักงานและประชาชนนำรถจักรยานยนต์มาตรวจซ่อมเป็นจำนวนมาก 
  -  25 ปีแห่งความเข้มแข็งและมั่นคง
  -  นิทรรศการสหภาพแรงงานไทยเรยอน
  -  นิทรรศการคณะกรรมการสตรีสหภาพแรงงานไทยเรยอน
  -  นิทรรศการมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน