ข่าวที่เผยแพร่แล้วปี 2557


สหภาพฯ จัดสัมมนาคณะกรรมการฯและผู้แทนสมาชิกประจำแผนก ที่สุพรรณบุร
กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่าจัดสัมมนาที่แก่งคอย
สมาชิกพนักงานร่วมบริจาคโลหิต 60 คน
กรรมการมุลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิก 3 ราย
กรรมการมูลนิธิฯ มอบเงินช่วยเหลือแก่อดีตสมาชิกสหภาพฯ
มูลนิธิฯ ซื้อเสื้อนาโนและกระเป๋าเดินทางให้แก่เจ้าหน้าที่ฯ -สมาชิก 4 คน
มูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพอดีตสมาชิกสหภาพฯ รวม 4 ราย
มูลนิธิฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก