สำนักงาน : 36 หมู่ 2 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทร./แฟกซ์ (035) 613563 , 620571
Website : www.trclabourunion.com/foundation1.htm Email : trclabourunion@hotmail.com

 
   
 
line decor
  
line decor
  รายชื่อและที่อยู่มูลนิธิฯ ในจังหวัดอ่างทอง

 

 

 

 

 

 

 

WELCOME

เพื่อให้มูลนิธิฯ ก้าวไปสู่ความสำเร็จที่พวกเราคาดหวังและต้องการ ท่านสามารถช่วยมูลนิธิฯ ได้ดังนี้ คือ

  • ให้คำแนะนำไปด้านการบริหารที่เป็นประโยชน์ต่อมูลนิธิฯ
  • บริจาคเงินและทรัพย์สินของท่านให้มูลนิธิฯ
  • แนะนำให้บุคคลทั่วไปรู้จักมูลนิธิฯ และเชิญชวนร่วมบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิฯ
  • เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับมูลนิธิฯ
  • สนับสนุนกิจกรรมการหารายได้ให้แก่มูลนิธิฯ


คลิ๊ก เพื่อดูภาพใหญ่)

(คลิ๊ก เพื่อดูภาพใหญ่)

 

(คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่) (คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่)

 

 


 

 

มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอนทำการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2560

 

ชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอนกำหนดจัดงาน “ร่วมกินข้าว เล่าความ หลัง ครั้งที่ 14”

 
กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่าจัดการประชุม “ร่างข้อบังคับกลาง ที่ทำการสหภาพแรงงานไทยเรยอน จ. อ่างทอง  

ที่ปรึกษาสหภาพฯ  และรองประธานสหภาพฯ่วมการประชุมประจำ เดือนพฤษภาคม  2560คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยที่กรุง เทพฯ

 

คณะกรรมการชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอนทำการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2560

 

ชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอนจัดงาน "ร่วมกินข้าว เล่าความหลัง ครั้งที่ 13"

 
ชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอนจัดประชุมใหญ่และ
จัดงาน "ร่วมกินข้าวเล่าความหวังครั้งที่ 4 "
 
มูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิกสหภาพฯ 4 ราย  
มูลนิธิฯ จัดตั้งชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอน  
ข้อบังคับชมรบผู้เกษียณอายุไทยเรยอน  
ใบสมัครสมาชิก ชมรมผู้เกษียณอาย  
     
  ปรับปรุงล่าสุด  
 

Wednesday, 05/24/2017 16:00

 


ช่วยมูลนิธิฯ ของเราด้วย  
ข่าวที่เผยแพร่แล้ว  
ภาพกิจกรรม  
 สัมมนาโครงการสร้างเสริมศักยภาพครอบครัว
ให้เข้มแข็ง
 

 
   


 
   
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน
เยี่ยมอดีตสมาชิกสหภาพ 4 ท่าน
 
นายสมชาย  สร้อยทอง   นายละออง  อินทนู
 
นายเสน่ห์  แสงมณี   นายชลอ  รอดเจริญ

 
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอน
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
และงาน "ร่วมกินข้าว เล่าความหลัง ครั้งที่ 4"
ที่บ้านนายวิรัต ชูจิตต์ ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง