สมาชิกสหภาพฯ บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน 2 ราย 

                 
               วันที่ 18 ธันวาคม 2557 นายอำนาจ เหมือนจิตร สมาชิกสหภาพแรงงานไทยเรยอน และนางเสถียร คุ้มวงษ์ อดีตสมาชิกสหภาพฯ ทำการบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน ในงานณาปนกิจศพมารดาที่วัดเสาธงทอง อ.โพธิ์ทอง จ. อ่างทอง จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
                วันที่ 26 ธันวาคม 2557 นางสุภาพ ไพจิตรจินดา สมาชิกสหภาพฯ แผนกบริหาร (วิสโคส ผลิต) ทำการบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน เนื่องจากเกษียณอายุ จำนวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) โดยมอบให้ในงานเลี้ยงสังสรรค์การเกษียณอายุที่บริษัทไทยเรยอนจำกัด (มหาชน)