ครบรอบ 10 ปี วันก่อตั้งคณะกรรมการสตรีสหภาพแรงงานไทยเรยอน


                เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 โดยได้รับเกียรติจากนางบุญเรือน ก้อนทองดี นายกเทศมนตรีตำบลโพสะ และนายประสาน สิปานี ประธานร่วมบริษัทไทยเรยอน เป็นประธานในการเปิดงาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี วันก่อนตั้งคณะกรรมการสตรี สหภาพแรงงานไทยเรยอนและได้มีการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประวัติมีความเป็นมาของผู้ใช้แรงงานสตรีและการต่อสู้เรียกร้องให้ชายหญิงเท่าเทียมกัน ประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่เราได้เกษียณอายุจากหญิงผู้ใช้แรงงานจากอายุ 50 ปีมาเป็น 55 ปี เท่าเทียมกับพนักงานชายและการต่อสู้ขอไทยเรยอนพนักงานหญิงได้เรียกร้องให้ได้เสื้อยืดเหมือนกับพนักงานชายในข้อเรียกร้องของ พนักงานหญิงเพื่อให้พนักงานงานตระหนักว่าหญิงชายต้องเท่าเทียมกันในรูปแบบสวัสดิการเครื่องแบบของพนักงาน
                และในวันนั้นได้มีการขายของสินค้าราคาประหยัดให้กับพนักงานอีกด้วยเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ และได้รับความร่วมมือจากการสนับสนุนจากคณะกรรมการสหภาพแรงงานไทยเรยอนในการประสานงานกับฝ่ายบริหารได้แรงงานสัมพันธ์อีกต่างหาก คณะกรรมการสตรีสหภาพแรงงานไทยเรยอนชุดนี้ ตั้งใจจัดงานทุกคนร่วมมือกันเป็นอย่างดี ทำให้งานออกมาดี แต่ถ้าจัดงานมีแต่ผู้จัดแต่ไม่มีผุ้ร่วมก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขอฝากให้สมาชิกทุกท่านช่วยร่วมกิจกรรมทางสหภาพจัดขึ้น ในโอกาสต่อไปนะครับ เราต้องการพนักงานมาร่วมงานมากเพราะทำให้องค์กรภายนอกเขาเห็นว่าเรารักเราสามัคคีและทางคุณละออ  แก้วสาระ  ประธานคณะกรรมการสตรีของเราก็ทำงานทุ่มเทจริง ๆ และน้อง ๆ กรรมการใหม่ก็ต้องใจทำงานดีมากนะครับ