พบประธานบริษัท

             วันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กรรมการสหภาพฯ ได้เข้าพบกับนายเฮช. เค. อกาวาล ประธานบริษัท หลังจากที่ได้มีการเลือกตั้งคณะ กรรมการสหภาพฯ ชุดใหม่  เรื่องสำคัญที่ได้มีการพูดคุยกันเป็นเรื่องหลักได้แก่ เรื่องที่สหภาพฯ ฟ้องบริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง  โดยกรรมการฯ ได้ชี้แจงเหตุผลที่สหภาพฯ ต้องฟ้องศาลแรงงานภาค 1 จังหวัดลพบุรีเนื่องจากสหภาพฯ ได้จัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2550  เวลาได้ผ่านไปสองปีกว่าแล้ว  แต่บริษัทยังไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหลายข้อ  ทั้งที่ สหภาพฯ ได้ติดตามให้บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมาโดยตลอด  รวมทั้งการร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองด้วย ข้อตกลงฯ บางข้อเป็นเรื่องเล็กน้อยที่สามารถทำได้โดยไม่ยากแต่บริษัทก็ไม่ทำให้  เนื่องจากผู้ที่รับผิดชอบไม่สนใจที่จะติดตามให้แผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำให้  เมื่อกรรมการฯ ไปสอบถามครั้งหนึ่งก็รับปากว่าจะดำเนินการให้  แต่แล้วจนถึงบัดนี้หลายเรื่องก็ยังไม่ได้จัดทำให้  จากนั้นได้สรุปรายละเอียดของข้อตกลงฯ ที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติและเสนอความต้องการของสหภาพฯ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงฯ ให้ประธานบริษัททราบ  สิ่งหนึ่งที่พวกเราทราบจากประธานบริษัท ก็คือ ประธานบริษัทไม่เห็นด้วยที่สหภาพฯ ฟ้องศาลแรงงาน  ประธานบริษัทอยากให้ใช้การพูดคุยกันเป็นสำคัญ  ซึ่งกรรมการฯ ได้ชี้แจงให้ประธานบริษัททราบว่า การฟ้องบริษัทไม่ใช่เป็นเรื่องที่สหภาพฯ อยากจะทำ  แต่เนื่องจากฝ่ายบริหารละเลยไม่ให้ความสนใจที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง แม้ว่ากรรมการฯ จะได้ทวงถาม และติดตามให้บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงฯ อยู่เป็นประจำ  ประธานบริษัทแจ้งว่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้ผ่านไป  นับแต่นี้ต่อไปหากสหภาพฯ มีปัญหาสิ่งใดก็ขอให้มาพูดคุยกันก่อน  ประธานบริษัทพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสหภาพฯ และประธานบริษัทแจ้งว่าตนเองคิดจะทำในสิ่งที่ดีให้แก่พนักงานทุกคน
                กรรมการสหภาพฯ ได้เสนอต่อประธานบริษัทว่า เนื่องจากห้องอาหารตึกวิสโคส ผลิต มีสภาวะแวดล้อมที่ไม่ดี อากาศร้อน ฝุ่นเกลือ ฝุ่นกำมะถัน และฝุ่นดินเข้าไปฟุ้งกระจายในห้องอาหารได้  จึงขอให้บริษัททำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ห้องอาหารตึกวิสโคส ผลิต เพื่อให้พนักงานได้รับประทานอาหารให้บรรยากาศที่ดี  มีความสะอาดและปลอดภัย สหภาพฯ ได้เคยยื่นเป็นข้อเรียกร้องฯ ต่อบริษัทมาแล้ว  แต่บริษัท ไม่เห็นด้วย และในขณะนี้ บริษัทในเครือบางแห่งได้ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ที่ร้านอาหารของพนักงานแล้ว  เรื่องนี้ประธานบริษัทฯ รับนำไปพิจารณาก่อน เราคงต้องรอดูคำตอบของประธานบริษัทว่าจะทำการาติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ที่ห้องอาหารหรือไม่? แต่ถ้าประธานบริษัทติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้จริง นี่ถือว่าเป็นของขวัญจากประธานบริษัทคนใหม่ที่ทุกคนจะมีความสุขเป็นที่สุดเลย สำหรับบรรยากาศในการพูดคุยกับประธานบริษัทเป็นไปด้วยดี  คิดว่าประธานบริษัทเป็นคนที่มีน้ำใจคนหนึ่ง  แต่จะมีมากน้อยเพียงใด เราคงต้องจับตากันดูต่อไป  โดยเฉพาะเมื่อสหภาพฯ ทำการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างต่อบริษัทในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้
                เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2553 บริษัทได้ทำการปรับตำแหน่งให้พนักงานฝ่ายบริหาร 20 คน พนักงานที่ได้รับการปรับตำแหน่งเป็นพนักงานที่ทำงานกับบริษัทมานาน  หลายคนเคยได้รับการปรับตำแหน่งมาแล้วเพียงครั้งเดียว  หลายคนยังไม่เคยได้รับการปรับตำแหน่งเลย เรื่องนี้ทราบว่าเป็นความคิดประธานบริษัท  เพราะประธานบริษัทเห็นว่าบริษัทควรให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงานที่ทำงานกับบริษัทมานาน  เพื่อเป็นการรักษาคนเก่าไว้ เรื่องนี้หากไปถามผู้บริหารเก่าบางคนว่าทำไมไม่คิดอย่างนี้บ้าง  ลองเดาดูซิว่าเขาจะให้คำตอบอย่างไร?
อย่างไรก็ตามเมื่อประธานบริษัทได้ทำการปรับตำแหน่งให้พนักงานฝ่ายบริหารแล้ว  ก็ขอให้ประธานบริษัทได้นึกถึงพนักงานระดับล่างด้วยว่าพวกเรามีปัญหาอะไรกันบ้าง?  พนักงานจำนวนมาก
ไม่ เคยได้รับการปรับตำแหน่งใด ๆ เลย ทำงานมาสิบปี ยี่สิบปี ก็ยังเป็นคนงาน โอปะเรเตอร์ หรือฟิตเตอร์เหมือนเดิม  สมัยหนึ่งเคยมีการปรับตำแหน่งเป็นซีเนียร์ หรือพนักงานอาวุโส  แต่ต่อมาผู้บริหารใจดำคนหนึ่งก็ไม่ยอมปรับให้  พร้อมกับบอกว่าตำแหน่งซีเนียร์ทั้งหลายให้ยกเลิกไป  ใครที่เป็นอยู่ก็ให้เป็นต่อไป เมื่อเกษียณแล้วก็ไม่ต้องตั้งคนอื่นแทน  ทั้ง ๆ ที่การปรับตำแหน่งซีเนียร์บริษัทก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรมากนัก  แต่ผลที่ได้จากพนักงานที่ได้รับการปรับตำแหน่งมีค่ามากกว่า  บริษัทได้ใจจากพนักงานไปมากมาย  ทั้งคนที่ได้ปรับตำแหน่งและคนที่ไม่ได้รับการปรับตำแหน่ง  เพราะทุกคนก็หวังว่าวันข้างหน้าตนเองอาจได้รับการปรับตำแหน่งบ้าง  สิ่งดี ๆ อย่างนี้ฝ่ายบริหารคนเก่าไม่มีวันมองเห็น  เพราะในใจคิดแต่จะเอาประโยชน์จากพนักงานเพื่อให้บริษัทได้กำไรสูงสุดเท่านั้น
                คำถามหนึ่งที่ประธานบริษัทได้ถามกับกรรมการฯ คือ พนักงานคิดอย่างไรกับประธานบริษัท  กรรมการฯ ตอบว่า พนักงานส่วนใหญ่คิดว่าประธานบริษัทคือความหวังใหม่ของพวกเราทุกคน  เป็นคนที่จะมาทำการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในโรงงานที่มีอยู่ให้หมดไป  และจะนำความเป็นอยู่ที่ดีมาให้แก่พนักงาน  รวมทั้งนำความก้าวหน้าให้แก่บริษัทประธานบริษัทมีความพอใจกับคำตอบดังกล่าวมาก  และบอกว่าจะพยายามทำสิ่งทีดีที่สุดให้แก่พนักงาน  เราคงต้องให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินว่า  สิ่งที่ประธานบริษัทพูดมานั้นจะเป็นจริงหรือไม่เพียงใด หรือจะเป็นเพียงคำหวานหลอกพวกเราเท่านั้น