รายชื่อและที่อยู่มูลนิธิในจังหวัดอ่างทอง

 

ที่

 ทะเบียนสมาชิก
ตลอดชีพเลขที่
 

 ชื่อมูลนิธิ

 ที่อยู่

 วันที่สมัคร
เป็นสมาชิก
Sort In Ascending Order 

1

1024

ตึกสงฆ์โรงพยาบาลอ่างทอง

โรงพยาบาลอ่างทอง ถ.เทศบาล 6 ต.บางแก้ว อ.เมือง

1996-11-14

2

1302

การกุศลวิเศษชัยชาญ

หมู่ที่ 6 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ

1998-09-09

3

1379

ทุนการศึกษาทรงศักดิ์จรัญ เอาฬาร

โรงเรียนวัดบางเล่ว เลขที่ 2 หมู่ที่ 4 แขวงชัยฤทธิ์ เขตไชโย

1999-04-09

4

1380

ชินวโส (พระมหาพุทธพิมพาภิบาล เชื่อม อินทรสมบูรณ์)

37 หมู่ที่ 5 เขตไชโย แขวงราชสถิตย์

1999-04-09

5

1399

พระพุทธมหาลาโภต โชชัย

49 หมู่ที่ 5 ต.แสวงหา อ.แสวงหา

1999-07-13

6

1748

พระครูปัญญาสารคณี (บัว)

สำนักงานมูลนิธิพระครูปัญญาสารคณี (บัว) วัดแสวงหา ม.5 ต.แสวงหา อ.แสวงหา

2002-10-11

7

1759

การศึกษาวิจารณ์โสภณวัดเกาะ

92 ม.2 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง

2002-10-27

8

2044

สหภาพแรงงานไทยเรยอน

36 ม.2 ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000

2006-02-27

9

351

ช่วยเหลือการศึกษานักเรียน "อมร บำเทิงเวชช์"

โรงเรียนราชัลกิตย์วิทยา อ.ไชโย

0000-00-00

10

515

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง

1993-03-24

11

528

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 3 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก

1993-04-16

12

538

สระแก้วมูลนิธิ

วัดสระแก้ว 1/1 หมู่ที่ 3 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก

1993-04-30

13

539

ขันตยาภิวัฒน์

1/18 หมู่ที่ 3 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก

1993-04-30

14

638

อินทรสาร-คงศิริ

76 หมู่ที่ 5 ต.ไชโย อ.ไชโย

1993-10-14

15

939

การศึกษาบาลีและการศึกษาเยาวชน (วิจารณโสภณ วัดเกาะ)

วัดเกาะ ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง

1996-02-15

16

977

คณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง

เลขที่ 1/1 วัดอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมือง

1996-05-27