มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน
สำนักงาน : เลขที่ 71/6 ถนนเลี่ยงเมือง 1 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง โทร. 0-1828-8983
สำนักงานที่ติดต่อ : 36 หมู่ 2 ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทร./แฟกซ์ (035) 613563 , 620571
Website : www.trclabourunion.com/foundation1.htm Email : t rclabourunion@hotmail.com

ข่าวที่เผยแพร่แล้ว

 

สมาชิกสหภาพฯ บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิฯ 2 ราย
มูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิกสหภาพฯ 4 ราย
มูลนิธิเป็นเจ้าภาพสวดศพอดีตสมาชิก 3 ราย
ภรรยาสมาชิกสหภาพฯ และสมาชิกสหภาพฯ บริจาคเงินให้มูลนิธิฯ 2 ราย เป็นเงินหกพันบาทถ้วน
มูลนิธิฯ เป้นเจ้าภาพสวดศพอดีตสมาชิกและสมาชิกสหภาพฯ 4 ราย
กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิก ค่ารักษาพยาบาล 2,000 บาท
มูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพอดีตสมาชิกและสมาชิกสหภาพฯ 2 ราย
ชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอน ทำการประชุมสมาชิกชมรมฯ ครั้งแรก
ชมรมผู้เกษียณอายุจัดงาน "ร่วมกินข้าวเล่าความหลัง ครั้งที่ 1
มูลนิธิฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
มูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพสมาชิกสหภาพฯ และช่วยเงินทำบุญทายาท 500 บาท
คณะกรรมการชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอนปรเะชุมกันครั้งแรก
ชมรมผู้เกษียณอายุจัดการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิกสหภาพฯ 4 ราย
อดีตสมาชิกสหภาพฯ บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิ 2,000 บาท
มูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพสมาชิก และช่วยเงินทำบุญทายาท 500 บาท
มูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพสมาชิกสหภาพฯ ที่เสียชีวิต
กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิกสหภาพ
กรรมการมูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพ อดีตสมาชิกสหภาพฯ ที่เสียชีวิต
มูลนิธิฯ บริจาคร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี กับมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย 1,000 บาท
กรรมการมูลนิธิฯ ร่วมการทำบุญและ เสวนากับมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
มูลนิธิฯ บริจาคเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันแรลลี่ของสหภาพฯ เป็นเงิน 2,000 บาท
มูลนิธิมอบเงินช่วยเหลืออดีตสมาชิกสหภาพฯ 2,000 บาท
มูลนิธิฯ มอบรถเก็บขยะให้แก่คนเก็บ ขยะที่วัดพายทอง
มูลนิธิฯ บริจาคเงินให้แก่โรงเรียนคนตาบอดฯ ลพบุรี
สมาชิกสหภาพฯ บริจาคเงินให้มูลนิธิฯ 3 ราย
กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิกสหภาพฯ 3 ราย
กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิกสหภาพฯ 6 ราย
มูลนิธิฯ ซื้อเสื้อนาโนมอบให้แก่สมาชิกและเจ้าหน้าที่สหภาพฯ ที่ช่วยงานมูลนิธิฯ
กรรรมการมูลนิธิฯ มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกป่วยหนัก
มูลนิธิฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554
อดีตสมาชิกสหภาพฯ บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิฯ
กรรมการมูลนิธิฯ เดินทางไปเยี่ยมอดีตสมาชิกสหภาพฯ

กรรมการมูลนิธิฯ เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดศพสมาชิกฯ และอดีตสมาชิกสหภาพฯ
กรรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิก 8 ราย
ประกาศมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน
มูลนิธิสหภาพฯ จัดงานคืนสู่เหย้าชาวสหภาพฯ ครั้งที่ 3
กรรมการสหภาพฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพอดีตสมาชิกสหภาพฯ
กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิก 4 ราย
พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการฯ ชุดใหม่
มูลนิธิ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนัก เรียนตาบอดและมอบเงินร่วมกับ สมาชิกให้โรงเรียน 14,000 บาท
ประมวลภาพการเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนตาบอด
มูลนิธิฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี
มูลนิธิฯ จัดเลี้ยงอาหารนักเรียนตาบอด และตาบอดพิการซ้ำซ้อนที่ลพบุรี
สมาชิกสหภาพฯ บริจาคให้แก่มูลนิธิฯ 4 ราย
คณะกรรมการมูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพบิดาของกรรมการมูลนิธิฯ
มูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพสมาชิกสหภาพฯ
มูลนิธิบริจาคเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม
มูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิกสหภาพฯ 2 คน
มูลนิธิฯ ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิก 2,000 บาท
กรรมการเยี่ยมอดีตสมาชิก 2 ราย
มูลนิธิฯ ได้รับรางวัลที่ 3 ของสันนิบาตมูลนิธิภาค 1
สรุปผลการดำเนินงานมูลนิธิฯ ประจำปี 2552
มูลนิธิฯ มอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิิกป่วยนาน 2 ราย
มูลนิธิฯ มอบเงินช่วยเหลือแก่นางอรอนงค์ ทองพูล สมาชิกประสบวาตภัย
กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิกสหภาพฯ  3 ราย
มูลนิธิฯ มอบเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกประสบวาตภัย
สมาชิกบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิฯ  400 บาท
มูลนิธิฯมอบเงินช่วยเหลือแก่อดีตสมาชิกเป็นเงินคนละ 1,500 บาท
กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิก
สมาชิกบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิฯ 2 ท่าน จำนวน 4,000 บาท
มูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพสมาชิกเสียชีวิต
กรรมการมูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพอดีตสมาชิกเสียชีวิต
สมาชิกบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิฯ 1,000 บาท
มูลนิธิจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
มูลนิธิฯ เปิดรับสมัครกรรมการฯ ชุดใหม่
กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิกทุพพลภาพ
กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิ
มูลนิธิฯ ทอดผ้าป่าสามัคคีได้เงิน 65,300 บาท
มูลนิธิฯ ทอดผ้าป่าสามัคคี
มูลนิธิฯ มอบเงินช่วยเหลือแก่สมาชิก
กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิก
กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิก 2 ราย
กรรมการมูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพสมาชิก
มูลนิธิฯ กำหนดเงื่อนไขการเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกใหม่
มูลนิธิฯ ประสบความสำเร็จในการจัดการประกวดวาดภาพระบายสีโปสเตอร
มูลนิธิฯ กเลิกโครงการขายสินค้ามือสองแต่ทำการทอดผ้าป่าแทน
มูลนิธิฯ กำหนดเงื่อนไขการเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกใหม
กรรมการมูลนิธิฯ เดินทางไปเยี่ยมอดีตสมาชิกฯ

  กรรมการมูลนิธิฯ เดินทางไปเยี่ยมอดีตสมาชิกฯ
  มูลนิธิฯ จัดประกวดวาดภาพระบายสีโปสเตอร
  มูลนิธิฯ ยกเลิกโครงการขายสินค้ามือสองแต่ทำการทอดผ้าป่าแทน
  มูลนิธิฯ เชิญชวนให้แจ้งชื่อและที่อยู่อดีตสมาชิกที่เกษียณอายุหรือออกงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
  มูลนิธิฯอบเงินช่วยเหลือบุตรสมาชิกที่ป่วยเป็นโรคไต
  สมาชิกบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิฯ
  มูลนิธิฯ จัดโครงการขายสินค้ามือสองหารายได้ให้มูลนิธิฯ
  โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพครอบครัวให้เข้มแข็งรุ่นที่2
  มูลนิธิขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี
  สรุปเนื้อหาสัมมนามูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2551
  มูลนิธิฯ มอบเงินช่วยเหลือบุตรอดีตสมาชิกที่พิการ
  โครงการเสริมศักยภาพครอบครัวให้แข็งแร


มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอนได้รับรางวัลที่ 2 มูลนิธิดีเด่นภาค 1
  โครงการขอทุนของมูลนิธิฯ ได้รับการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด
  มูลนิธิฯ ประสบความสำเร็จในการจัดงานคืนสู่เหย้าชาวสหภาพฯ ครั้งที่ 2
  มูลนิธฯ เลื่อนการจัดงาน"คืนสู่เหย้าชาวสหภาพ"
  มูลนิธิจัดงานคืนสู่เหย้าชาวสหภาพฯ ครั้งที่ 2
  โครงการและกำหนดการ
  กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิกสหภาพฯ
  มาเป็นกรรมการฯ มูลนิธิกันเถอะ 
  มูลนิธิฯ ได้รับรางวัลที่ 2 มูลนิธิดีเด่นระดับภาค 1 ประจำปี 2551
  * มูลนิธิฯจัดงานคืนสู่เหย้ชาวสหภาพฯ ครั้งที่ 2 
  * โครงการคืนสู่เหย้าชาวสหภาพฯ ครั้งที่ 2
  * กรรมการมูลนิธิ เป็นเจ้าภาพสวดศพสมาชิก
  * มูลนิธิมอบเงินช่วยเหลือภรรยาอดีตสมาชิกสหภาพฯ
  * กรรมการมูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพอดีตสมาชิก (นางประนอม)
  * มูลนิธิฯ เลือก "ศรีโพธิ์ " เป็นประธานมูลนิธิฯ ชุดใหม่
  * มูลนิธิฯ มอบเงินแก่อดีตสมาชิกสหภาพฯ
  * กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิกเกษียณเกิน 10 ป
  * มูลนิธิฯ จัดประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการชุดใหม
  * มูลนิธิฯ มอบเงินแก่อดีตสมาชิกสหภาพฯ
  * กรรมการมูลนิธิฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด (ก.ส.จ.)
  * มูลนิธิฯ กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550
  * มูลนิธิฯ เชิญชวนสมาชิกสมัครเป็นกรรมการมูลนิธิฯ
  * มูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพอดีตสมาชิก
  * กรรมการมูลนิธิฯเยี่ยมอดีต สมาชิกสหภาพฯ
  * กรรมการมูลนิธิฯ มีมติเยี่ยม สมาชิกทุพพลภาพและมอบเงินช่วย เหลือคนละ 2,000 บาท
  * มูลนิธิฯ ทอดผ้าป่าได้เงิน 63,070 บาท
  * ประมวลภาพการทอดผ้าป่าที่เชียงราย
  * มูลนิธิฯ ได้รับรางวัลชมเชยมูลนิธิ ฯ ดีเด่นภาค 1
  *  มูลนิธิฯ กำหนดจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาที่ จ.เชียงราย
  *  มูลนิธิฯ ประสบความสำเร็จในการจัดงานคืนสู่เหย้าชาวสหภาพฯ
  *  ประมวลภาพงานคืนสู่เหย้าชาวสหภาพฯ
  *  กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิกฯ
  *  มูลนิธิฯ กำหนดจัดงาน "คืนสู่เหย้าชาวสหภาพฯ"
  *  คณะกรรมกามูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพอดีตสมาชิก
  *  มูลนิธิมอบของขวัญแก่ผู้เข้าร่วมงานมูลนิธิ
  * กรรมการมูลนิธิเยี่ยมอดีตสมาชิก 2  ราย
  มูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพอดีตสมาชิก
  * มูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพอดีตสมาชิก
  * สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2549
  * มูลนิธิฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549
  * มูลนิธิฯ มอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก 2 ราย
  * กรรมการเยี่ยมอดีตสมาชิกที่ลพบุรี
  * การเยี่ยมอดีตสมาชิกประจำปี 2549
  * มูลนิธิฯ กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549
  * กรรมการมูลนิธิมอบสิ่งของบรรเทาน้ำท่วม
  * กรรมการเข้าเยี่ยมพบ นายเร่ง สมาชิกเกษียณอายุ
  * ลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพอดีตสมาชิกสหภาพฯ
  กรรมการมูลนิธิฯมอบเงินให้สมาชิกที่ป่วยเป็นเวลานาน
  * ประธานมูลนิธิฯ มอบเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลและช่วยเงินทำบุญทายาทอดีตสมาชิก
  * มูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพอดีตสมาชิกสหภาพฯ
  * กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิก 4 ราย
  * กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมไข้สมาชิกป่วยเป็นเวลานาน
  * กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิก 7  ราย
  กรรมการมูลนิธิฯ กำหนดเงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือแก่อดีตสมาชิกและอดีตกรรมการ สหภาพฯ
  *  มูลนิธิฯ ขายพวงหรีดแทนกลุ่มแม่บ้านสหกรณ์
  *  กรรมการมูลนิธิกำหนดเดินทางไปเยี่ยมอดีตสมาชิก
  กรรมการมูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพอดีตสมาชิก
  กรรมการมูลนิธิฯ มอบเงินช่วยทำบุญแก่ทายาทสมาชิก
  กรรมการมูลนิธิฯ มีมติเป็นเจ้าภาพสวดศพอดีตสมาชิกที่เสียชีวิต
  มูลนิธิฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2547
  กรรมการมูลนิธิฯ ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2548
  กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิก 4 ราย
  สมาชิกสหภาพฯ บริจาคเงินให้มูลนิธิฯ 2 ราย
  กรรมการมูลนิธิฯ กำหนดระเบียบมูลนิธิฯ ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือสมาชิก อดีตสมาชิก กรรมการและอดีตกรรมการ
  กรรมการมูลนิธิฯ ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2548
  มูลนิธิฯ กำหนดวันทอดผ้าป่าสามัคคี
  มูลนิธิฯ กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี
  มูลนิธิฯ เชิญชวนสมาชิกสหภาพฯ สมัครเป็นกรรมการมูลนิธิฯ
  มูลนิธิฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548
  มูลนิธิฯ มอบเงินช่วยรักษาค่าพยาบาลแก่สามีสมาชิกที่เสียชีวิต
  กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิกที่เกษียณอายุเกิน 10 ปี
  มูลนิธิฯ มอบเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิกป่วยเวลานาน
  กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิก 5 ราย
  กรรมการมูลนิธิฯ ประชุมประจำเดือนกันยายน
  มูลนิธิมอบเงินและสิ่งของให้แก่ครอบครัวอดีตสมาชิกที่เดือดร้อน
  มูลนิธิฯ ได้รับเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากกระทรวงพัฒนาสังคมฯสองแสนเจ็ดหมื่นกว่าบาท
  อย่าลืมมูลนิธิฯของเรา
  มูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพอดีตสมาชิก
  สมาชิกบริจาคเงินให้มูลนิธิ
  มูลนิธิเป็นเจ้าภาพสวดศพอดีตสมาชิก 2 ราย