ข่าวที่เผยแพร่แล้วปี 2552

คำสั่งสหภาพแรงงาน เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้ง
ไว้อาลัยแด่ทนายของผู้ใช้แรงงาน
ร่วมไว้อาลัยแด่คุณอุกฤษ เรืองไหรัญ ทนายแรงงาน (สหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมและบริการภูเก็ต)
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
คำกล่าวปราศรัยในงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ของประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน
งานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ประสบความสำเร็จด้วยดี
ประมวลภาพการจัดงานวันปีใหม่ประจำปี 2553
กลุ่ม สร.อุตสาหกรรมเบอร์ล่าประสบความสำเร็จในการแข่งขันแรลลี่สัมพันธ์
ประมวลภาพการแข่งขันแรลลี่เบอร์ล่าสัมพันธ์
ประกาศสหภาพฯ เรื่อง การเปิดรับผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสหภาพแรงงานชุดใหม่
ประกาศสหภาพฯ เรื่อง การปรับค่าจ้างประจำปี 2552
สมาชิกพนักงานร่วมบริจาคโลหิต 53 คน
ประมวลภาพการบริจาคโลหิต
สีขาวชนะเิลิศรางวัลคะแนนรวม
สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2551
รางวัลนักกีฬาทรงคุณค่า
กลุ่ม สร.อุตสาหกรรมเบอร์ล่าจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแรลลี่
สหภาพฯ เปิดรับบริจาคโลหิต
ผลการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2551 (วันต่อวัน)
ประมวลภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2551
พิธีเปิดกีฬาภายในประทับใจผู้ชม
กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิก
ตารางการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2551
สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2551
สมาชิกร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ประมวลภาพการจัดกิจกรรมวันครบรอบ 31 ปี สหภาพแรงงาน
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2551
มูลนิธิฯ ทอดผ้าป่าสามัคคี
กรรมการมูลนิธิฯ มอบเงินและอาหารแห้งแก่อดีตสมาชิกสหภาพฯ
จดหมายถึงสมาชิกโรงงานหนองแค
ไทยเรยอนได้แชมป์์เปตองหญิงกีฬาเบอร์ล่า
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเบอร์ล่่าสัมพันธ์
กรรมการสหภาพฯ ร่วมงานเลี้ยงส่งประธานบริษัท
คำกล่าวปราศรัยอดีตประธานบริษัทเนื่องในโอกาสการเกษียณอายุ
คำกล่าวปราศรัยของประธานสหภาพฯ เนื่องในงานเลี้ยงส่งประธานบริษัท
สหภาพฯ จัดกิจกรรมวันครบรอบ 31 ปี
ประกาศสหภาพฯ เรื่องการจัดนำเที่ยวประจำปี 2552
กำหนดการจัดนำเที่ยวประจำปี 2552
สหภาพฯ จัดสัมมนากรรมการและผู้แทนสมาชิกประจำแผนก
ประมวลภาพการจัดสัมมนาของสหภาพฯ
แถลงการณ์สหภาพแรงงานไทยเรยอนฉบับที่ 1 - 4
ค่าจ้างเฉลี่ยและตารางเพดานเงินเดือน
คำตัดสินการร้องทุกข์ของ ILO กรณีคนงานบริษัทไทยซัมมิทฯ
เอกสารวิชาการลำดับที่ 1
สถานการณ์แรงงานอพยพข้ามชาติในประเทศไทย
โครงการจัดการสัมมนาคณะกรรมการ สหภาพแรงงานฯ
และผู้แทนสมาชิกประจำแผนกวันที่ 23 - 25 กันยายน 2552

ผลการตัดสินการประกวดคำขวัญวันแม่
สหภาพฯ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรอดีตกรรมการ 5,000 บาท
เจ้าหน้าที่ฯ มอบเงินช่วยทำบุญของกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่แก่บุตรอดีตกรรมการฯ 2,000 บาท
แถลงการณ์คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
กรรมการพบปะสมาชิกที่โรงงานหนองแค
คณะกรรมการสตรีมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกซึ่งลูกป่วยเป็นไตวาย
สมาชิกแผนกอินสทรูเม้นท์มอบเงินสนับสนุนการจัดชุมนุมสมาชิก
สหภาพฯ ยุติการชุมนุมหน้าโรงงานชั่วคราว
สมาชิกพนักงานร่วมบริจาคโลหิต 45 คน
สหภาพฯ และผู้แทนสมาชิกประจำแผนกจัดชุมนุมสมาชิกหน้าโรงงาน
สมาชิกลงมติให้สหภาพฯ ทำการนัดหยุดงาน
คณะกรรมการสตรีขายดอกมะลิเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
กรรมการ เจ้าหน้าที่ฯ และนักศึกษาฝึกงานร่วมพิธีถวายพระพร
คณะกรรมการสตรี ทำหน้าที่เป็นหน่วยพยาบาลในการชุมนุมของสมาชิก
แถลงการณ์คนงานไทรอัมพ

สมาชิกพนักงานช่วยบริจาคเงินช่วยคนงานไทรอัมพ ์17,300 บาท
มูลนิธิฯประสบความสำเร็จในการประกวดวาดภาพระบายสีโปสเตอร์
มูลนิธิฯ กำหนดเงื่อนไขการเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกใหม่
มูลนิธิฯ มอบกระเช้าของขวัญแก่เจ้าหน้าที่อำเภอ-จังหวัด
มูลนิธิฯยกเลิกโครงการขายสินค้ามือสองแต่ทำการทอดผ้าป่าแทน
ประมวลภาพประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี
ผู้แทนสมาชิกประจำแผนกยื่นหนังสือกับประธานร่วมบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
สหภาพฯ จัดชุมนุมสมาชิก
หนังสือเรื่องขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการปรับค่าจ้างประจำปี 2552
กรรมการมูลนิธิฯ เดินทางไปเยี่ยมอดีตสมาชิกฯ
หนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2552
หนังสือเรื่องขอให้ทำการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งระหว่างสหภาพแรงงานฯ และบริษัท
รรมการ สร.ชิ้นส่วนยานยนตและโลหะฯ เยี่ยมชมกิจการสหภาพฯ - สหกรณ์ฯ
สมาชิกร่วมบริจาคสนับสนุนคนงานเวิลด์เวลล์การ์เมนท์ได้รับการบริจาคเงินสนับสนุนจำนวน 15,200 บาท
สหภาพฯ จัดการอบรมสมาชิกที่พัทยา
ประมวลภาพการจัดอบรมสมาชิกที่พัทยา
สหภาพฯ กำหนดจัดการอบรมสัมมนาสมาชิกที่พัทยา
โครงการสัมมนาของสหภาพฯ
กรรมการสหภาพฯ ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธาน และเลขาธิการ ส.พ.ท.

สหภาพฯ ทำหนังสือถึงบริษัทให้ปรับค่าจ้างประจำปี 2552
มูลนิธิฯ มอบเงินช่วยเหลือบุตรสมาชิกที่ป่วยเป็นโรคไต
สมาชิกบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิฯ
แถลงการณ์ คสรท. และ สรส.เนื่องในวันกรรมกรสากล
ประมวลภาพกิจกรรมวันกรรมกรสากล
สหภาพฯ ประสบความสำเร็จในการจัดงานวันกรรมกรสากล
กำหนดการและข้อเรียกร้องวันกรรมกรสากลของ คสรท.
กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่าจัดสัมมนา "สถานการณ์วิกฤติคนตกงานฯ"
โครงการจัดสัมมนา ของกลุ่ม สร.เบอร์ล่า
สหภาพฯ กำหนดจัดงานวันกรรมกรสากล
หนังสือคัดค้านการนำพนักงานที่มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตำแหน่งานไปทำงานที่ห้องปฏิบัติการเคมี
กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่าจัดสัมมนาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สหภาพฯ จะนำสมาชิกร่วมเดินรณรงค์วันกรรมกรสากล
คณะกรรมการสตรีจัดเสวนาสมาชิกสตรี
สร.และคณะกรรมการสตรีนำสมาชิกร่วมเดินรณรงค์
ประมวลภาพการเดินรณรงค์วันสตรีสากล
หนังสือคัดค้านประกาศบริษัทฉบับลงวันที่ 29 มกราคม 2552
ประกาศบริษัท (ฉบับที่สหภาพฯ คัดค้าน)
ข้อเรียกร้องวันสตรีสากล 2552 (กลุ่มผู้ใช้แรงงานหญิง)
กลุ่ม สร.อุตสาหกรรมเบอร์ล่าจัดทำนโยบายและแผนงาน
คณะกรรมการสตรีกำหนดจัดกิจกรรมวันสตรีสากล
กำหนดการวันสตรีสากล 8 มีนา 2552
จดหมายสหภาพฯ เรื่องขอให้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงฯ
คำชี้แจงสหภาพแรงงานฯ ฉบับที่ 1- 6
ประกาศบริษัทเรื่อง การจัดตารางการทำงาน
สหภาพฯ สามรถตกลงกับบริษัทได้แล้ว
สร.อุตสาหกรรมเบอร์ล่ากำหนดจัดสัมมนา
โครงการสัมมนาของกลุ่ม สร.อุตสาหกรรมเบอร์ล่า
สหภาพฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551
นโยบายและแผนงานประจำปี 2550-2551 ของกลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า
กรรมการมูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพอดีตสมาชิก

สมาชิสหภาพฯ บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิ 3 ราย

คำกล่าวอวยพรปีใหม่ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ ประธานสหภาพฯ
สีขาวชนะเลิศคะแนนรวมกีฬาภายใน
ประธานสหภาพฯ เข้าเฝ้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ
สมาชิกสหภาพฯ เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก 11 คน
สหภาพกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551
สมาชิก - พนักงานร่วมบริจาคโลหิต 55 ท่าน
สหภาพฯ จัดประชุมชี้แจงสมาชิกเรื่องข้อพิพาทกับบริษัท
ผลการเจรจากับบริษัท วันที่ 29 มกราคม 2552
สหภาพฯ ปรับค่าจ้างประจำปีและเงินโบนัสให้เจ้าหน้าที่

กลับหน้าหลัก