ข่าวที่เผยแพร่แล้ว ปี 2547

 

แถลงการณ์คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 3 ฉบับ (เกี่ยวกับมหันตภัยสึนามิ)
สมาชิกสหภาพฯ  บริจาคเงินช่วยเหลือคนงานไทยว๊าปนิ๊ตติ้ง 16,840 บาท
แถลงการณ์คนงานไทยว๊าปนิ๊ตติ้ง ฉบับที่ 3

ผู้แทนสมาชิกประจำแผรกประสบความสำเร็จในการจัดงาน "วันรวมใจไทยเรยอน"
สมาชิกร่วมซื้อดอกกุหลาบได้เงินหมื่นสี่พันกว่าบาท

คณะผู้แทนสมาชิกประจำแผนกจัดงานรวมใจไทยเรยอน
หนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเรียกร้องค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 200 บาท
คำกล่าวสดุดีวีรชน 14 ตุลาคม วันประชาธิปไตย

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยจัดสัมมนาสรุปงานในรอบปี
กำหนดการจัดสัมมนาของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
กำหนดการชุมนุมเรียกร้องค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 200 บาท
สามองค์กรแรงงานจับมือกันเรียกร้องค่าจ้างขั้นต่ำเท่ากันทั่วประเทศวันละ 200 บาท

อดีตสมาชิกสหภาพฯ บริจาคเงินให้มูลนิธิฯ 2,000 บาท
มูลนิธิไพศาลจำหน่ายหนังสือ "ไพศาล ธวัชชัยนันท์ : อัฉริยาและมรดกที่ส่งมอบแก่ขบวนการแรงงานไทย " ราคา 50 บาท
กรรมการสหภาพฯ ร่วมถวายความจงรักภักดี
สมาชิก - พนักงาน ร่วมบริจาคโลหิต 68 คน
สามองค์กรแรงงานยื่นหนังสือต่อรัฐบาลคัดค้านร่าง พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธฺ์
หนังสือคัดค้านร่าง พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเยี่ยมชมกิจการสหภาพฯ
คำไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของผู้นำแรงงาน
มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยทอดผ้าป่าได้เงินสองแสนกว่าบาท

ตารางออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชนเกษไชโย 
มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยจัดทอดผ้าป่าสามัคคี

สหภาพฯ แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกประจำแผนกชุดใหม่
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเลือกตั้งประธานและกรรมการอำนวยการชุดใหม่
แถลงการณ์คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย สนับสนุน สร.การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

กำหนดการจัดงาน 8 มีนาวันสตรีสากล
สหภาพฯ กำหนดนโยบายประจำปี 2547-2548
รายนามคณะคณะกรรมการสหภาพแรงงานฯ ชุดใหม่

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยจัดสัมมนาประเมินผลกิจกรรมประจำปี 2546 และวางแผนกิจกรรมประจำปี 2547
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2546
 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยจัด "เวทีพรรคการเมืองพบผู้ใช้แรงงาน"่

โครงการและกำหนดการ "เวทีพรรคการเมืองพบผู้ใช้แรงงาน" 
 
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยยื่นนโยบายแรงงานต่อ 4 พรรคการเมือง 
เชิญเยี่ยมชมเวปไซด์ "25 ปีสหภาพแรงงานไทยเรยอน"
 
สหภาพฯ และบริษัทประสบความสำเร็จในการจัดงานวันปีใหม่
สมาชิก - พนักงานให้ความร่วมมือสนับสนุนมูลนิธิฯ
คำกล่าวปราศรัยของประธานสหภาพแรงงานฯ เนื่องในงานเลี้ยงวันปีใหม่
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยยื่นนโยบายแรงงานต่อพรรคมหาชน

สมาชิก - พนักงาน ร่วมบริจาคโลหิต 71 คน

กรรมการมูลนิธิกำหนดเดินทางไปเยี่ยมอดีตสมาชิก
ขบวนการแรงงานไทยร่างนโยบายแรงงาน เสนอต่อพรรคการเมือง

สหภาพแรงงานฯ เปิดรับบริจาคโลหิตเนื่องใน "วันพ่อแห่งชาติ"
สรุปผลการเจรจาต่อรองทั้งหมด

สีน้ำเงินครองถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬาสีภายใน
สหภาพฯ และบริษัทร่วมกันจัดงานวันปีใหม่ เลี้ยงพนักงานทั้งครอบครัว
ฝ่ายวิชาการจัดนิทรรศการเทอดพระเกียรติ "ในหลวง" และวันรัฐธรรมนูญ
กรรมการสหภาพฯ และเจ้าหน้าที่ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สหภาพฯ ร่วมจัดบอร์ดนิทรรศการวันความปลอดภัย

สหภาพแรงงานฯ และบริษัทร่วมจัดงานวันสปอร์ตเดย์

สหภาพและบริษัทจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
พิธีเปิดสนามการแข่งขันกีฬาภายในยิ่งใหญ่และประทับใจผู้ชม
ผลการแข่งขันกีฬาภายในวันเปิดสนามการแข่งขัน

กำหนดพิธีเปิดสนามการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2547
สหภาพฯ  และบริษัทจัดนำเที่ยวประจำปี 2547

กำหนดการจัดนำเที่ยวประจำปี 2547
คำกล่าวรายงานของนายวิรัตน์ บุญสำรวย ผู้แทนสมาชิกประจำแผนก ต่อประธานสหภาพแรงงานฯ ในการจัดงาน "รวมใจไทยเรยอน"
กลุ่ม สร. อุตสาหกรรมเบอร์ล่าจัดการแข่งขัน "สร. เบอร์ล่าเกมส์"
กำหนดการแข่งขันกีฬา สร. เบอร์ล่าเกมส์
ผู้ใช้แรงงาน 3,000 คน ชุมนุมเรียกร้องค่าจ้างขั้นต่ำ
คณะกรรมการสตรีจัดกิจกรรม 3 รายการ

สหภาพแรงงานฯ และบริษัทต่างยื่นข้อเรียกร้องต่อกัน
(สหภาพฯ ยื่น 42 ข้อ บริษัทฯ ยื่น 11 ข้อ)

ข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ 
ข้อเรียกร้องของบริษัท 
สหภาพฯ รับนักศึกษาฝึกงานใหม่ 2 คน
 
สมาชิก-พนักงาน ร่วมกันบริจาคเงินให้วงดนตรีตาบอด 11,000 บาท
สหภาพฯ กำหนดวันยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัท
กรรมการสหภาพฯ จัดรายการวิทยุชุมชน 
สหภาพฯ เตรียมยื่นข้อเรียกร้องฯ ต่อบริษัท 
สมาชิก-พนักงานร่วมบริจาคโลหิต 73 คน 
สหภาพฯ ประสบความสำเร็จในการจัดงานวันกรรมกรสากล 
สหภาพฯ ร่วมกับบริษัทจัดงานวันสงกรานต์ได้อย่างประทับใจ
มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2546
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยยื่นหนังสือคัดค้าน
การนำเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 
หนังสือคัดค้านของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย 3 ฉบับ
สหภาพฯ กำหนดจัดงาน "วันสงกรานต์สหภาพแรงงาน"
โครงการจัดงานสงกรานต์สหภาพแรงงาน
สหภาพฯ จัดอบรมสมาชิกฯ และเลือกตั้งคณะกรรมการสตรีชุดใหม่  
รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานรับปากจะแก้ไขปัญหาของผู้ใช้แรงงานหลายประการ  
สหภาพฯ จัดอบรมสมาชิกและเลือกตั้งกรรมการสตรี 
โครงการจัดอบรมสมาชิก และกำหนดการอบรม
มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยจัดการเสวนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2546
ส.พ.ท. มีมติสนับสนุนการต่อสู้ของ สร.รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ

 

 

 

กลับหน้าข่าวที่เผยแพร่แล้ว