ข่าวที่เผยแพร่แล้วปี 2548

 

 

สหภาพฯ และบริษัทประสบความสำเร็จในการจัดงานวันปีใหม่
  สมาชิก - พนักงาน บริจาคเงินช่วยเหลือคนงานพอร์ซเลนเพ้นท์ติ้ง 18,200 บาท    
สมาชิกร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
ฝ่ายคุ้มครองแรงงานจัดการสัมมนาสมาชิกที่เสาไห้
สหภาพฯ กำหนดวันเปิดรับสมัครกรรมการใหม่และวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2548
  
สหภาพฯ จัดสัมมนาสมาชิกที่ อ. เสาไห้
    สมาชิกหอพักจุด 8 จัดงาน "29 ปีรวมพลคนรักหอพัก"
สวัสดิการฯ นัดสหภาพฯ และบริษัทเจรจาเรื่องหอพัก วันที่ 8 ธันวาคม 2548
  สหภาพฯ ทำหนังสือถึงประธานบริษัทเพื่อให้นำที่ดินที่ให้ไทยคาร์บอนแบล็คใช้อยู่มาสร้างหอพักให้แก่พนักงาน 
สหภาพฯ นำสิ่งของไปบริจาคที่วัดสวนแก้ว
  แถลงการณ์สหภาพฯ ฉบับที่ 2 เรื่อง "ขอให้บริษัทนำที่ดินของบริษัทซึ่งให้ไทยคาร์บอนแบล็คใช้อยู่มาสร้างหอพักให้แก่พนักงาน
  แถลงการณ์สหภาพฯ ฉบับที่ 1 เรื่อง "เราจะไม่ยอมรับเงิน 35,000 บาท หรือ 50,000 บาท เพื่อให้บริษัททุบหอพักอย่างแน่นอน!"
  จดหมายของบริษัทถึงพนักงานหอพักจุด 8 
สหภาพฯ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กที่วัดพระบาทน้ำพุ
สหภาพฯ จัดนิทรรศการด้านแรงงาน
   กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปีสหภาพแรงงานฯ
  สหภาพฯ ครองถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมกีฬา "กลุ่ม สร. เบอร์ล่าเกมส์"
  นายจ้างพอร์ซเลนเพ้นท์ติ้งฯ ยื่นข้อเรียกร้องสวนต่อลูกจ้าง
  คนงานพอร์ซเลนเพ้นท์ติ้งยื่นข้อเรียกร้องแต่นายจ้างไม่เจรจาข้อเรียกร้อง
  สหภาพฯ กำหนดจัดงานครบรอบ 27 ปี สหภาพแรงงานฯ 
สร. พอร์ซเลนเพ้นท์ติ้งจัดอบรมกรรมการและสมาชิก
  กรรมกรร่วมแสดงพลังวันประชาธิปไตย 14 ตุลาคม

  รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานใช้มาตรา 35(4) แก้ไขปัญหาของคนงานคอทโก้ฯ
  คำสั่งของกระทรวงแรงงานตามมาตรา 35(4)
  แถลงการณ์สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยฯ กรณีแพทย์หญิงอรพรรณ เมธาดิลกกุล สอบสวนไม่จบสิ้น

 แถลงการณ์คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
  ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "15 ปี กฎหมายประกันสังคมกับอนาคตการปฏิรูประบบบริหาร"
  สหภาพฯ ประสบความสำเร็จในการจัดเสวนาเรื่อง "บทเรียนจากไก่สดเซนทาโก
: ขอ 10 บาทก็ยังไม่ให้"
 คนงานคอทโก้เมททอลเวอร์คส เยี่ยมชมกิจการสหภาพฯ
  สมาชิก - พนักงาน บริจาคเงินสนับสนุนการต่อสู้ของคนงานคอทโก้ฯ 18,100 บาท
  นักศึกษา ม. ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเยี่ยมชมกิจการสหภาพฯ
สหภาพฯ กำหนดจัดเสวนากรรมการและสมาชิกกลุ่มศึกษา
  โครงการจัดเสวนาเรื่อง "บทเรียนจากไก่สดเซนทาโก
: ขอ 10 บาทก็ยังไม่ให้"
 
กรรมการสหภาพฯ และกรรมการสตรี ร่วมอบรม "ประวัติศาสตร์แรงงานไทย" ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
  ร่าง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
 ศ.ป.ก. จัดงาน "60 ปี สมศักดิ์ โกศัยสุข : คนใช้แรงงาน นำทางให้คนเดิน"
  ประธานสหภาพแรงงานฯ ปลูกต้นไข่เน่า
  คณะกรรมการสตรีบริจาคเงินสมทบการก่อสร้างห้องน้ำสถานสงเคราะห์ทับกวาง  
จดหมายเปิดผนึกจากสหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาซีซีเอ็ม สัมพันธ์

  สหภาพฯ ประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  ภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต ( 9 สิงหาคม 2548 )
  ภาพกิจกรรมการแข่งขันเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ
 สหภาพฯ ทำหนังสือสนับสนุน พ.ร.บ. การผลักดันการจัดตั้งสถาบันคุ้มครองสุขภาพฉบับขบวนการแรงงาน
 
 สหภาพฯ ทำหนังสือถึง รมต. กระทรวงคมนาคมและประธานกรรมาธิการการแรงานสภาผู้แทนราษฎร
 
 สหภาพฯ ทำหนังสือให้การรับรอง และสนับสนุนกฎบัตรทางสังคมอาเซียน
  สหภาพฯ ร่วมกับกลุ่มสุขภาพ จัดเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติในวันแม่แห่งชาติ
   โครงการเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ    
 
 กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2547
กรรมการมูลนิธิฯ มีมติเป็นเจ้าภาพสวดศพอดีตสมาชิกที่เสียชีวิต
   มูลนิธิจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2547

สมาชิกสหภาพฯ ซื้อดอกไม้สมาชิก สร. ไก่สดเซนทาโก 14,800 บาท
   คำชี้แจงสหภาพแรงงานไก่สดเซนทาโก
  หนังสือสหภาพฯ เรียกร้องให้บริษัทก่อสร้างหอพักใหม่
 สหภาพฯ ทำหนังสือถึงประธานบริษัทฯ คัดค้านการยกเลิกสวัสดิการ
  หนังสือของสหภาพฯ ถึงประธานบริษัท เรื่องคัดค้านการยกเลิกสวัสดิการ
  สหภาพฯ แจ้งสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องบริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
  หนังสือถึงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ 
 ประชุมเรื่องการสร้างหอพักใหม่ไม่คืบหน้า
  สหภาพฯ ทำหนังสือเรียกร้องให้บริษัทสร้างหอพักให้ใหม่
  สมาชิกหอพักจุด 8 ยืนยันให้บริษัทสร้างหอพักให้ใหม่
ส.พ.ท. เป็นแกนนำเชิญองค์กรแรงงานต่าง ๆ หารือสถานการณ์น้ำมันขึ้นราคา
  จดหมายเชิญองค์กรแรงงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม
  สหภาพฯ ทำหนังสือถึงบริษัทและสวัสดิการฯ เพื่อขอให้บริษัทยุติการรื้อถอนโรงจอดรถยนต์
  หนังสือสหภาพฯ ถึงบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
  หนังสือสหภาพฯ ถึงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง  
 
สหภาพฯ จัดสัมมนาประวัติศาสตร์แรงงานไทย

   โครงการสัมมนาประวัติศาสตร์แรงงานไทย   
 การสัมมนาคณะกรรมการสหภาพฯ และผู้แทนสมาชิกประจำแผนกเป็นไปด้วยดี  

สหภาพฯ เปิดรับบริจาคชุดทำงานและรองเท้าเก่า
 บริษัทรณรงค์ให้พนักงานให้คำมั่นไม่ล่วงละเมิดทางเพศในโรงงาน 
การจัดงานวันกรรมกรสากลประสบความสำเร็จด้วยดี
  สหภาพฯ กำหนดจัดสัมมนากรรมการและผู้แทนสมาชิกประจำแผนก
  โครงการจัดสัมมนากรรมการและผู้แทนสมาชิกประจำแผนก 

ข้อเรียกร้องวันกรรมกรสากลของ คสรท. และ สรส.
  ข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติของ 10 สภาฯ 
 ส.พ.ท. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่
 
สหภาพฯ และบริษัทกำหนดจัดนำเที่ยวประจำปี 2548
  กำหนดการจัดนำเที่ยวประจำปี 2548

สหภาพฯ ร่วมกับบริษัทจัดงานวันสงกรานต์

สีเหลืองครองตำแหน่งชนะเลิศคะแนนรวมกีฬาภายใน 48
กรรมการสหภาพฯ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ส.พ.ท. และกรรมการสตรี ส.พ.ท.
 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยยื่นข้อเสนอต่อประธานคณะกรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคมและรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน
 สหภาพฯ เปิดรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันกรรมกรสากล

 กีฬาภายในประจำปี 2548 เริ่มแข่งขันแล้ว

 ตารางการแข่งขันกีฬาภายใน
นโยบายแรงงานของ 3 องค์กรแรงงาน
 กีฬาภายในประจำปี 2548 เปิดสนาม 22 มีนาคม 2548

ส.พ.ท. ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี
 หนังสือที่ ส.พ.ท. ยื่นต่อนายกรัฐมนตรี

สหภาพฯ ประสบความสำเร็จในการนำสมาชิกเข้าร่วมเดินรณรงค์วันสตรีสากล
สามองค์กรแรงงานยื่นคุณสมบัติ รมต. กระทรวงแรงงานต่อนายกรัฐมนตรี
 จดหมายถึงนายกรัฐมนตรี
  คสรท. เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่  วิไลวรรณ เป็นประธานหญิงคนแรก
  ขบวนการแรงงานร่วมกันจัดงานวันสตรีสากล

  ข้อเรียกร้องของแรงงานสตรีปี 2548 ต่อรัฐบาล
ประวัติความเป็นมาวันสตรีสากล 
 
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยกำหนดจัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานที่นครนายก
 
โครงการและกำหนดการจัดสัมมนาของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
 
สหภาพฯ กำหนดวันจัดกิจกรรมร่วมกับบริษัทล่วงหน้าตลอดทั้งปี
ที่ประชุมใหญ่ สร. ไทยเรยอนมีมติให้เพิ่มเงินค่าบำรุงเป็นเดือนละ 230 บาท

 คสรท. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือคนงานที่ประสบภัยสึนามิ ณ กรุงเทพฯ และภูเก็ต
  คสรท. เชิญชวนบริจาคเงินช่วยเหลือคนงานที่ประสบภัยจากคลื่นยักษ์ถล่ม
 หนังสือเชิญวนสมาชิกคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่ประสบภัย

   คสรท. เชิญชวนผู้ใช้แรงงานเลือกนโยบายพรรคแทนการเลือกตั้งพรรคการเมืองผู้สมัคร ส.ส.
สหภาพฯ ประชุมใหญ่ขอมติเพิ่มเงินค่าบำรุงสหภาพฯ และนำดอกเบี้ยกองทุนนัดหยุดงานมาใช้เป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่ฯ
 
เวทีพรรคการเมืองพบผู้ใช้แรงงานประสบความสำเร็จด้วยดี

ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยเยี่ยมสหภาพแรงงานฯ ที่ จ. ภูเก็ต
สหภาพฯ กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2547

 

 

กลับหน้าข่าวที่เผยแพร่แล้ว