ข่าวที่เผยแพร่แล้ว ปี 2550

 

 

สหภาพฯ จ่ายเงินโบนัสให้แก่เจ้าหน้าที่ 55 วัน
สมาชิก-พนักงานและครอบครัวร่วมงานวันปีใหม่เป็นจำนวนมาก
คำกล่าวอวยพรปีใหม่ของประธานสหภาพฯ
คำกล่าวอวยพรปีใหม่ของผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
คำกล่าวอวยพรปีใหม่ของบริษัทฯ
ประมวลภาพการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่ของบริษัท
สหภาพฯ กำหนดวันรับสมัครกรรมการชุดใหม่และวันประชุมใหญ่
มูลนิธิฯมอบเงินแก่อดีตสมาชิกสหภาพฯ ที่ทุพพลภาพ
มูลนิธิฯ มอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก
มูลนิธิฯ มอบเงินช่วยเหลือค่าฟอกไตแก่บุตรสมาชิก
สมาชิก-พนักงานร่วมบริจาคโลหิตน้อยกว่าทุกครั้ง
สรุปผลการเจรจา และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน (17 พ.ค. - 5 ต.ค. 50)
กรรมการสหภาพฯ ร่วมถวายพระพรในหลวง
สหภาพฯ และบริษัทประสบความสำเร็จในการจัดนำเที่ยวประจำปี
ประมวลภาพการจัดนำเที่ยวซาฟารีเวิลด์
สหภาพฯ จัดนิทรรศการเลือกตั้ง 50
สหภาพฯ เปิดรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
กรรมการสหภาพฯ ร่วมแข่งขันแรลลี่แรงงานสัมพันธ์
สหภาพฯ และบริษัทจัดนำเที่ยวซาฟารี่เวิลด์
สหภาพฯ ประสบความสำเร็จในการจัดสัมมนาสมาชิก
ประมวลภาพการจัดสัมมนาสมาชิก
สหภาพฯ กำหนดจัดอบรมสมาชิกที่สุพรรณบุรี
โครงการจัดอบรมสมาชิกสหภาพฯ
งานรวมใจไทยเรยอนประสบผลสำเร็จด้วยดี
สมาชิกร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเกิดสหภาพฯ
ประมวลภาพการจัดงานรวมใจไทยเรยอน
ประมวลภาพสมาชิกร่วมใส่บาตรอาหารแห้ง

กรรมการสหภาพฯ ร่วมมอบสิ่งของช่วยน้ำท่วมกับบริษัท
สหภาพฯ และบริษัททำข้อตกลงฯ ฉบับใหม่
สหภาพฯ กำหนดจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเกิดสหภาพฯ
สหภาพฯ และบริษัทเลื่อนการจัดนำเที่ยวประจำปี 2550
คณะผู้แทนสมาชิกจัดงานเลี้ยงขอบคุณกรรมการสหภาพฯ

พนักงานสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทั้งสองระบบ

สหภาพฯ และบริษัท กำหนดจัดนำเที่ยวประจำปี 2550
กำหนดการจัดนำเที่ยวประจำปี 2550
สหภาพฯ นำสมาชิกไหว้พระแก้วมรกต
สมาชิกสหภาพฯ บริจาคเงินช่วยเหลือคนงานอินเตอร์โมด้า 10,300 บาท

แถลงการณ์สหภาพแรงงานอินเตอร์โมด้า กรณีนายจ้างปิดกิจการ
ข้อเรียกร้องของ32สหภาพแรงงานสายไฟฟ้าไทยยาซากิและในเครือ
คณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอ่างทองมีมติปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 3 บาท
สหภาพฯ จัดนำเที่ยวเชิงวิชาการให้สมาชิก
สมาชิกฯ มอบกระเช้าและเงินให้กำลังใจแก่กรรมการ

กลุ่ม สร.อุตสาหกรรมเบอร์ล่าประสบความสำเร็จในการจัดงานครบรอบ 25 ปี ของกลุ่มฯ

ประมวลภาพการจัดงานกลุ่ม สร.อุตสาหกรรมเบอร์ล่า
กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิกสหภาพ 4 ราย

สมาชิก-พนักงานร่วมบริจาคโลหิต 50 ราย
สมาชิกสหภาพฯ ชุมนุมให้กำลังใจกรรมการหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
สหภาพฯ แจ้งข้อพิพาทแรงงานต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน

หนังสือแจ้งข้อพิพาทแรงงาน
มูลนิธิฯ ทอดผ้าป่าได้เงิน 63,070 บาท
ประมวลภาพการทอดผ้าป่าที่เชียงราย
สหภาพฯ เปิดรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

กลุ่ม สร.อุตสาหกรรมเบอร์ล่าจัดสัมมนาและประชุมใหญ่
คณะกรรมการสตรีจัดอบรมการทำขนมให้แก่สมาชิก
มูลนิธิฯ กำหนดจัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาที่ จ.เชียงราย
สหภาพฯ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีและถวายเทียนจำนำพรรษาวัดแสนสุข
 สมาชิกสหภาพฯ ยื่นหนังสือต่อฝ่ายบริหารและสหภาพฯ ให้เร่งรัดการเจรจาต่อรอง
ประมวลภาพการยื่นหนังสือของสมาชิกสหภาพฯ
หนังสือที่สมาชิกยื่นต่อบริษัทและสหภาพฯ

กลุ่ม สร.อุตสาหกรรมเบอร์ล่าจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549
มูลนิธิฯ ได้รับรางวัลชมเชยมูลนิธิ ฯ ดีเด่นภาค 1
สหภาพเตรียมจัดงานแห่เทียนจำนำพรรษาและทอดผ้าป่าวัดแสนสุข
สหภาพฯ ปรับเงินค่าครองชีพให้เจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นเดือนละ 300 บาท
คณะกรรมการสตรีจัดอบรมวิชาชีพให้สมาชิก

มูลนิธิฯ กำหนดจัดงาน "คืนสู่เหย้าชาวสหภาพฯ"
สหภาพฯ จัดทัศนศึกษาเชิงวิชาการให้สมาชิก
สหภาพฯ จัดอบรมสมาชิกใหม่
ประมวลภาพการจัดอบรมสมาชิกใหม่
สหภาพฯ จัดชุมนุมสมาชิกฯ เพื่อชี้แจงเรื่องข้อเรียกร้อง
กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิกฯ
สหภาพฯ ประกาศใช้บัญชีเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานฯ ใหม่
  คณะผู้แทนสมาชิกประจำแผนกได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในการซื้อเสื้อ  "80 พรรษา" เป็นอย่างดี

หนังสือนัดเจรจาต่อรองกับบริษัท
หนังสือนัดเจรจาต่อรองกับบริษัท
  บริษัทนัดเจรจาครั้งแรก (17 พ.ค. 50)
    สหภาพแรงงานฯ ยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทฯ
  ประมวลภาพการยื่นข้อเรียกร้องฯ ต่อบริษัทฯ
สหภาพฯ และบริษัทยุติปัญหาข้อพิพาทเรื่องหอพัก

  สมาชิก-พนักงานร่วมบริจาคโลหิต 54  คน
 พิธีปิดสนามการแข่งขันกีฬาภายในเป็นไปอย่างเรียบร้อยแต่ประทับใจผู้ร่วมงาน
 สหภาพฯ ประสบความสำเร็จในการจัดงานวันกรรมการสากล

 ประมวลภาพการทำบุญเนื่องในงานวันกรรมกรสากล
 ประมวลภาพการร่วมเดินรณรงค์วันกรรมกรสากล
 ประมวลภาพการจัดงานวันกรรมกร (ภาคกลางคืน)
สำนักงานประกันสังคมอ่างทองจ่ายเงินค่าขาดรายได้ให้แก่นายระนอง ยุวัฒนา 81,280 บาท

 ส.พ.ท. เพิ่มค่าบำรุงสมาชิกจากคนละ 2 บาทต่อเดือนเป็นคนละ 3 บาท
  ส.พ.ท. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549
  คณะอนุกรรมการประกันสังคมอ่างทองอนุมัติผู้ประกันตนเป็นบุคคลทุพพลภาพ 1 ราย

สหภาพฯ จัดงานวันกรรมกรสากล
  สหภาพฯ เปิดรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันกรรมกรสากล
  กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิก

สหภาพฯ จัดอบรมสัมมนาสมาชิกกลุ่มศึกษาที่สมุทรสงคราม
 ประมวลภาพการจัดสัมมนา
  แถลงการณ์กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯ
  ข้อเสนอของสหภาพฯ เพื่อยุติปัญหาการย้ายหอพักของพนักงานด้านจุด 8

  บันทึกข้อตกลงเพื่อระงับข้อพิพาทในคดีของบริษัท
  ข้อเสนอของสหภาพฯ เพื่อยุติปัญหาการย้ายหอพักของพนักงานด้านจุด 8 ครั้งที่  2
  สหภาพฯ จัดสัมมนาคณะกรรมการฯและผู้แทนสมาชิกประจำแผนก
  ประมวลภาพการสัมมนาคณะกรรมการและผู้แทนสมาชิกประจำแผนก
สหภาพฯ และสมาชิกฟ้องบริษัทเรื่องเกี่ยวกับหอพัก 3 คดี

ประมวลภาพการจัดสัมมนาของกลุ่ม ( 24 - 25 ก.พ. 50 )
 รายชื่อพนักงานที่พักหอพักล่าสุด
คำฟ้องศาลแรงงานรวม 3 คดี
 บริษัทสั่งให้พนักงานย้ายออกจากหอพักภายในวันที่ 15 มีนาคม 2550

 บริษัทสั่งให้กรรมการลูกจ้างย้ายออกจากหอพักภายในวันที่ 20 มีนาคม 2550
 บริษัทออกหนังสือตักเตือนให้พนักงานที่ไม่ย้ายออกจากหอพัก 9 คน

   ข้อเรียกร้องวันสตรีสากล 8 มีนาคม ยื่นต่อรัฐบาล
 มูลนิธิฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549
 บริษัททุบหอพักโดยไม่รอคำสั่งศาลแรงงาน
 สรุปผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการสตรี
 
สรุปผลการดำเนินงานประจำปีของมูลนิธิฯ
 กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่าจัดสัมมนากำหนดนโยบายและแผนงาน
 โครงการสัมมนากลุ่ม สร.อุตสาหกรรมเบอร์ล่า

คำประกาศหยุดการค้ามนุษย์หยุดกดขี่ขูดรีดคนงานเกษตรกรและคนจน
 สหภาพฯ เตรียมยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัท

 กรรมการสหภาพฯ และผ่ายบริหารพบปะสังสรรค์เพื่อสร้างสัมพันธ์ไมตรีอันดีต่อกัน
 
สหภาพฯ ประสบความสำเร็จในการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549
สหภาพฯ จัดการสัมมนาสมาชิกกลุ่มศึกษา
โครงการจัดสัมมนาสมาชิกกลุ่มศึกษา
 
สหภาพฯ ประสบความสำเร็จในการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549
ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2549

ลับหน้าข่าวที่เผยแพร่แล้ว