ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 

 

มูลนิธิฯ จัดงาน "คืนสู่เหย้าชาวสหภาพฯ ครั้งที่ 3 "
 
     
 
     

 


 

มูลนิธิฯ จัดงาน "คืนสู่เหย้าชาวสหภาพฯ ครั้งที่ 2 "
 
     
 
มอบเงินช่วยเหลือนายจันโท  เอมสะอาด 2,000บาท   ช่วยค่าฟอกไตบุตรนายไพศาล ศรีเมฆ 5,000 บาท

กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมอดีตสมาชิก

กรรมการมูลนิธิฯ เยี่ยมนายนิวัฒน์ อ้นไชยะ
( 27 มิถุนายน 2551 )

นางบรรจง  จันทร์อุ่น นางวิเชียร  นุชพิเรนทร