สหภาพฯ ประสบความสำเร็จในการจัดงานครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งสหภาพแรงงานฯ 

                 
              วันที่ 30 ตุลาคม 2551 สหภาพฯ  ได้จัดงานครบรอบ  30 ปีของการก่อตั้งสหภาพแรงงานขึ้นโดยในตอนเช้าเป็นการทำบุญเลี้ยงพระเพล ณ  ห้องประชุมสหภาพแรงงานฯ (ห้องประชุมศรีโพธิ์  วายุพักตร์) โดยมีสมาชิกสหภาพฯ  คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหภาพฯเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองมาร่วมพิธีทำบุญเป็นจำนวนมาก   หลังพิธีทำบุญได้ทำพิธีเจิมป้ายชื่อ ห้องประชุม “ศรีโพธิ์  วายุพักตร์”โดยพระภิกษุที่มาฉันภัตตาหารเพล ซึ่งคณะกรรมการสหภาพฯได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอนเป็นห้องประชุม “ ศรีโพธิ์  วายุพักตร์”  เพื่อเป็นเกียรติ์แก่ นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์ ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอนผู้ที่เป็นผู้จัดตั้งสหภาพแรงงานไทยเรยอน  สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำกัด  มูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน  กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า  สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ (ส.พ.ท.)และต่อสู้เรียกร้องเพื่อความเป็นธรรมให้แก่สมาชิกสหภาพแรงงานและผู้ใช้แรงงานทั่วไปเป็นเวลา  30  ปี
             ในเวลา 13.30 น. ได้ทำการปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนที่หอพักชมดาวแห่งใหม่บริเวณหอพักหมู่บ้านชมดาวโดยมีสมาชิกสหภาพฯ  คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหภาพฯ  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และ ฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมปลูกป่าประมาณ 30 คน โดยปลูกต้นไม้กว่า 50 ต้น  ตามข้อจำกัดของสถานที่ปลูก ทั้งนี้นาย เอ็น.เค.  เจน  รองประธานบริษัท นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์  ประธานสหภาพฯ  นายเฉลย  ชมบุหรั่น  รองประธานสหภาพฯ  นายบรรเทิง จำเริญใหญ่  ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  และ นายวี.เจย์ มิสร่า  ผู้จัดการแผนกโยธาร่วมปลูกต้นไม้ด้วย
            ในภาคกลางคืนเป็นการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันครบรอบ 30 ปีสหภาพแรงงานฯ โดยมีนางเบญจวรรณ  อ่านเปรื่อง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดงานและมีผู้กล่าวปราศรัยแสดงความยินดี 3 ท่านคือ นางศิราภรณ์  บุญเรือง  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง   นายพี เอ็ม  บาจาจ ประธานบริษัทไทยเรยอน  จำกัด (มหาชน)  นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์ ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอนหลังจากที่ประธานในพิธีกล่าวปราศรัยเสร็จได้มีการจุดพลุเฉลิมฉลอง 31 ดอก จุดดอกไม้ไฟข้อความ ครบรอบ 30 ปี สหภาพแรงงานไทยเรยอน  การแสดงของผู้แทนสมาชิกประจำแผนก  2  ชุด
             อนึ่ง ในระหว่างการจัดงานได้มีฝนตกลงมาเป็นระยะ ๆ แต่ผู้ร่วมงานต่างเดินทางมาร่วมงานโดยอยู่ร่วมงานกันทั้งๆที่เปียกฝนกันตามสมควรและผู้ร่วมงานส่วนใหญ่ได้เตรียมร่มมาด้วย  ทั้งนี้ สมาชิกฯ  สหภาพแรงงานต่าง ๆ และบุคคลทั่วไปซื้อโต๊ะจีนรวม 131 โต๊ะ และเมื่อรวมโต๊ะของแขกผู้มีเกียรติ์และอื่น ๆ รวมเป็น  140  โต๊ะ