รายนามคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานไทยเรยอน ชุดที่ 19 พ.ศ. 2557-2558

 

       

 

 

นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์
ประธานสหภาพฯ

 

 

   

นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง
รองประธาน

 

นายพรชัย ปั้นคำ
รองประธาน

 

น.ส.ณัฐริญา อนุสิ
เลขานุการ

   

 น.ส.พรรษพร แสงประพาฬ
เหรัญญิก

 

นายฐิติพงษ์ รักวงษ์วาน
ฝ่ายวิชาการ

 

นายธีรศักดิ์ ศรีเผือด
ฝ่ายวิชาการ

   

นายรวิพงษ์ ศุภศรี
ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

 

นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง
ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน

 

นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
ฝ่ายสวัสดิการ

   

นายสมยศ นันตาวัง
ฝ่ายสวัสดิการ

 

นายศุภกิตติ์ ทิพย์สิงห์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

นายพยุง สุคันธรส
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   
นายราเยส เดียวซิงค์
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง
 

นายอรรถพล พูลทอง
ฝ่ายกีฬาและบันเทิง  

  นายณัฐภูมิุวรรณวงศา
ฝ่ายทะเบียน

รายนามเจ้าหน้าที่สหภาพแรงงานไทยเรยอน

   

นางน้ำอ้อย อุ่นจิต
เจ้าหน้าที่อาวุโส

  นางธนกร ชินะตังกูร   นางปานแก้ว บุญสำรวย

 

 

 

กลับหน้าหลัก  /  หน้ารายนามคณะกรรมการ