บริษัททำการทุบตึกชายโสดโดยไม่รอคำสั่งศาลแรงงาน

   

               นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทัย  ฝ่ายคุ้มครองแรงงาน  ชี้แจงว่าขณะนี้บริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ได้ทำการทุบตึกพนักงานชายโสดแล้ว  แม้ว่าศาลแรงงานยังไม่ได้มีคำพิพากษาตามคำฟ้องของสหภาพแรงงานฯ เพื่อขอให้บริษัทยุติการทุบตึกหอพักชายโสดหอพักครอบครัวและหอพักลีดเดอร์  อย่างไรก็ตามสหภาพแรงงานฯ ไม่ได้ยื่นคำขอคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลแรงงานเพื่อให้ศาลแรงงานสั่งการระงับการทุบตึกดังกล่าว เพราะเห็นว่าพนักงานได้ย้ายออกจากหอพักตามเงื่อนไขที่บริษัทได้เสนอให้แก่พนักงาน แต่การกระทำดังกล่าวของบริษัทถือว่าถูกต้องหรือไม่เป็นเรื่องที่บริษัทรู้ดีแก่ใจของฝ่ายบริหารอยู่แล้ว