สหภาพฯ ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลแรงงานภาค1    

 

                เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549  นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์ นายสุรสิงห์ บงกชเกิด และนายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย ได้เดินทางไปศาลแรงงานภาค . ลพบุรี เพื่อยื่นคำร้องคุ้มครองชั่วคราว ต่อศาลแรงงานภาค 1 เนื่องจากนายจ้างได้ออกหนังสือตักเตือนพนักงานซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ในความผิดฐานฝ่าฝืนระเบียบหรือคำสั่งของบริษัทอันชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่ทำการย้ายหอพักจากด้านจุด 8 ไปอยู่ที่หอพักด้านจุด 2 ตามที่บริษัทจัดให้อยู่ใหม่ ทั้งนี้นายเสน่ห์ ชุมหฤทัย ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากสหภาพแรงงานไทยเรยอนได้ยื่นคำร้องดังนี้คือ

                ข้อ 1. คดีนี้ตามที่โอกาสได้ยื่นฟ้องจำเลยและศาลนัดพิจารณาและสืบพยานโจทก์เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2549  โดยมีประเด็นเรื่องการทุบหอพักชายโสดซึ่งฝ่ายโจทก์จะได้นัดประชุมผู้เกี่ยวกับและนำเสนอฝ่ายจำเลยในนัดหน้าคือวันที่  1  กุมภาพันธ์  2550  เวลา  10.00 น.  นาฬิกา  (ตามรายขบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ) นั้น

                ต่อมาในวันที่  15  พฤศจิกายน  2549  จำเลยได้มีหนังสือตักเตือนโดยให้เหตุผลว่ามีความจำเป็นจะใช้พื้นที่บริเวณหอพักชายโสดจุด 8 เพื่อการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ในการขยายกำลังการผลิต จึงแจ้งเป็นหนังสือให้โจทก์ย้ายออกภายในวันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2549 (ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

จนกว่าศาลจะได้มีคำพิพากษา หรือคำสั่ง

                เนื่องจากในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549 ผู้พิพากษาต่อราชการต่างจังหวัด เจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 1 ได้นัดให้ผู้ร้องเดินทางมาฟังคำวินิจฉัยจากศาลแรงงานในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งในวันดังกล่าวนายศรีโพธ์ วายุพักตร์ นายสุรสิงห์ บงกชเกิด  นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย และนางสาวธนกร เสมอเหมือน เจ้าหน้าที่สหภาพฯ ได้เดินทางไปฟังคำสั่งของศาลแรงงาน ซึ่งผู้พิพากษาได้มีคำสั่งว่า โจทย์ (สหภาพแรงงานไทยเรยอน) ไม่มีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งห้ามจำเลยออกหนังสือ เนื่องจากเป็นอำนาจของจำเลย ให้ยกคำร้อง