สมาชิกสหภาพฯ ฟ้องศาลแรงงาน    

 

คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ที่ 1/2550 เรื่องค่าจ้าง (ระหว่างนางสายฝน บุญยขันธ์ กับพวกรวม  10 คน)  ผู้ยื่นคำร้อง กับ บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
เรื่อง  กรณีบริษัทไทยเรยอนฯ ตัดลดสวัสดิการของลูกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม
เรื่อง  เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
เรื่อง  สัญญาจ้างแรงงาน
เรื่อง  ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
เรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับสหภาพการจ้าง ( การใช้งานต่ำกว่าตำแหน่ง)
เรื่องข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ( การใช้งานผิดประเภท)
เรื่อง ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างปี 2550
เรื่อง คำพิพากษาค่าครองชีพ