คัดค้านการทุบหอพัก

บันทึกข้อตกลงเพื่อระงับข้อพิพาทในคดีหอพักระหว่างสหภาพแรงงานฯ และบริษัทฯ
ประมวลภาพการทุบหอพักของบริษัท

 บันทึกข้อตกลงเพื่อระงับข้อพิพาทในคดีหอพักระหว่างสหภาพแรงงานฯ และบริษัทฯ
คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ที่ 1/2550 เรื่องค่าจ้าง  -
(ระหว่างนางสายฝน บุญยขันธ์ กับพวกรวม  10 คน)  ผู้ยื่นคำร้อง กับ บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
ข้อเสนอของสหภาพ เพื่อยุติปัญหาการย้ายหอพักของพนักงานด้านจุด 8 
     
บันทึกข้อตกลงเพื่อระงับข้อพิพาทในคดีของบริษัท  
        ข้อเสนอของสหภาพฯ เพื่อยุติปัญหาการย้ายหอพักของพนักงานด้านจุด 8 ครั้งที่ 2  
  สหภาพฯ และสมาชิกฟ้องบริษัทเรื่องเกี่ยวกับหอพัก 3 คดี
 คำฟ้องศาลแรงงานรวม 3 คดี
 บริษัทสั่งให้พนักงานย้ายออกจากหอพักภายในวันที่ 15 มีนาคม 2550 
บริษัทสั่งให้กรรมการลูกจ้างย้ายออกจากหอพักภายในวันที่ 20 มีนาคม 2550
  บริษัทออกหนังสือตักเตือนให้พนักงานที่ไม่ย้ายออกจากหอพัก 9 คน

 บริษัททุบหอพักโดยไม่รอคำสั่งศาลแรงงาน
รายชื่อพนักงานที่พักหอพักล่าสุด
บริษัทส่งหนังสือแจ้งให้พนักงานออกจากหอพัก
บริษัทชักชวนให้พนักงานย้ายหอพักหรือรับเงินจากบริษัท
 จดหมายตอบเรื่องแจ้งจะให้พักงานของสมาชิกสหภาพฯ
จดหมายแจ้งจะให้พักงานของบริษัท
หนังสือของสหภาพฯ แจ้งถึงวันย้ายหอพักของพนักงาน

บริษัทสั่งพักงานพนักงานที่ไม่ย้ายหอพัก 2 วัน
บริษัทออกหนังสือตักเตือนพนักงานที่ไม่ย้ายหอพัก
บริษัททำหนังสือชี้แจงสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ
สหภาพฯ ขอความคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลแรงงานภาค 1
สหภาพฯ ทำหนังสือคัดค้านบริษัทเรื่องการย้ายหอพักของพนักงาน
บริษัทออกหนังสือ เตือนพนังงาน ให้ย้ายหอพักครั้งที่ 2

สหภาพฯ ร้องเรียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเรื่องการทุบหอพัก
  จดหมายของสหภาพฯ ถึงบริษัทแจ้งมติพนักงานไม่ย้ายหอพัก
 จดหมายของบริษัทที่ส่งให้พนักงานย้ายหอพัก
     สมาชิกสหภาพฯ ยืนยันไม่ย้ายหอพักตามที่บริษัทต้องการ
บริษัทเสนอขอทุบหอพักชายโสดก่อน

สหภาพฯ เสนอให้ประธานบริษัทมาเจรจาเรื่องหอพักด้วยตนเอง 
 
การเจรจาเรื่องหอพักไม่คืบหน้า นัดใหม่ 12 มกราคม 2549   
สมาชิกหอพักจุด 8 จัดงาน "29 ปีรวมพลคนรักหอพัก"

  สวัสดิการฯ นัดสหภาพฯ และบริษัทเจรจาเรื่องหอพัก วันที่ 8 ธันวาคม 2548

หนังสือขอสนับสนุนการใช้หลักการสมานฉันท์และแรงงานสัมพันธ์

  สหภาพฯ ทำหนังสือถึงประธานบริษัทเพื่อให้นำที่ดินที่ให้ไทยคาร์บอนแบล็คใช้อยู่มาสร้างหอพักให้แก่พนักงาน
  แถลงการณ์สหภาพฯ ฉบับที่ 2 เรื่อง "ขอให้บริษัทนำที่ดินของบริษัทซึ่งให้ไทยคาร์บอนแบล็คใช้อยู่มาสร้างหอพักให้แก่พนักงาน
  แถลงการณ์สหภาพฯ ฉบับที่ 1 เรื่อง "เราจะไม่ยอมรับเงิน 35,000 บาท หรือ 50,000 บาท เพื่อให้บริษัททุบหอพักอย่างแน่นอน!"
 
จดหมายของบริษัทถึงพนักงานหอพักจุด 8 
  สหภาพฯ ประชุมสมาชิกที่อยู่หอพัก
สหภาพฯ และบริษัทประชุมเรื่องการทุบหอพักแต่ตกลงกันไม่ได้

ผลการประชุมเรื่องหอพักล่าสุด
หนังสือคัดค้านการยกเลิกสวัสดิการต่อบริษัท
บันทึกปากคำประธานสหภาพฯ ต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการฯ
หนังสือแจ้งมติของพนักงานที่พักอยู่หอพัก
รายชื่อพนักงานที่พักอยู่หอพัก
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเกี่ยวกับหอพัก
ทุบหอพักจุด 8 : เรื่องของพวกเราทุกคน

 

 

หอพักด้านจุด  8 ที่บริษัทจะทุบใช้ติดตั้งเครื่องจักรใหม่

หอพักหญิงที่บริษัททุบไปแล้ว