ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างสหภาพแรงงานฯ กับบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
     
  ประวัติข้อเรียกร้อง

  ข้อตกลงฯปี 2522
  ข้อตกลงฯปี 2523
  ข้อตกลงฯปี 2526
  ข้อตกลงฯปี 2527
  ข้อตกลงฯปี 2529
  ข้อตกลงฯปี 2532
  ข้อตกลงฯปี 2535
  ข้อตกลงฯปี 2538
  ข้อตกลงฯปี 2541
  ข้อตกลงฯปี 2544
 

ข้อตกลงฯปี 2547

  ข้อตกลงฯปี 2550  
  ข้อตกลงฯปี 2553  
  ข้อตกลงฯปี 2557  
  ข้อตกลงฯปี 2559 สวัสดิการตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
   
  กลับไปหน้าแรก รวมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง พ.ศ. 2522-2550 (ฉบับสมบูรณ์)