ชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอนจัดงาน "ร่วมกินข้าว เล่าความหลัง ครั้งที่ 13"

                 วันที่ 20 เมษายน 2560 ชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอนจัดงาน "ร่วมกินข้าว เล่าความหลัง ครั้งที่ 13" ที่บ้านนายวิรัต ชูจิตต์ ต. ย่านซื่อ อ. เมือง จ. อ่างทอง โดยมีผู้ร่วมงาน 39 คน และมีนายศรีโพธิ์ วายุพักตร์กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน จากนั้นได้เชิญผู้มาร่วมงานพูดคุยเรื่องต่าง ๆ ทั้งในอดีตที่เคยทำงานร่วมกันมา และเรื่องราวในปัจจุบัน รับประทานอาหารร่วมกัน และร้องเพลง พูดคุยกันในระหว่างผู้มาร่วมงาน ทั้งนี้ ผู้มาร่วมงานจ่ายค่าอาหาร คนละ 100 บาท แต่มีหลายท่านที่จ่ายค่าอาหารมากกว่า 100 บาท ผู้มาร่วมงานต่างมีความสุขและประทับใจ
               การจัดงาน “ร่วมกินข้าว เล่าความหลัง” จัดสองเดือนครั้ง สำหรับการจัดงานครั้งที่ 14 กำหนดจัดในเดือนมิถุนายน 2560

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน   ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, สถานที่ในร่ม และ อาหาร
     
ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, อาหาร และ สถานที่ในร่ม   ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม