คณะกรรมการชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอนทำการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2560


               วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอนทำการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน โดยมีนายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ ประธานชมรมฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
               ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอน ชุดที่ 2 ครั้งที่ 18 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ทำการรับรองรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงินบาท 10,714.89 บาท รายรับ 13,350.00 บาท รายจ่าย 5,005.00 บาท เงินคงเหลือยกไปเดือนเมษายน 2560 เป็นเงิน 19,059.89 บาท (เงินฝากในสหกรณ์ฯ 14,711.89 บาท และเงินสดในมือ 4,48.00 บาท) มีมติให้จัดทำเสื้อชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอนเพิ่มอีก 10 ตัว (เบอร์แอล และ เบอร์เอ็ม อย่างละ 5 ตัว) มีมติเลื่อนการจัดกิจกรรมไหว้พระที่วัดจันทารามหรือวัดท่าซุง หมู่ที่ 2 ต. น้ำซึม อ. เมือง จ. อุทัยธานี ( www.watthasung.com ) หรือ วัดหลวงพ่อฤาษีลิงดำ เพื่อไหว้พระพุทธชินราช (จำลอง)ไหว้สังขารที่ไม่เปื่อยของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ และชมวิหารแก้ว 100 เมตร และ แวะไหว้หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า หมู่ที่ 1 ต. มะขามเฒ่า อ. วัดสิงห์ จ. ชัยนาท รวมทั้งไหว้กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และ เจ้าแม่กวนอิม เป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 เสียค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง ประมาณ คนละ 400 บาท มีมติจัดงาน “ร่วมกินข้าว เล่าความหลัง ครั้งที่ 14 ” ในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ที่บ้านนายวิรัต ชูจิตต์๋ และมีมติจัดวันประชุมใหญ่ สามัญ ประจำปี 2559 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่บ้านนายวิรัต ชูจิตต์ ต. ย่านซื่อ อ. เมือง จ. อ่างทอง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม   ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม