กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่าจัดการประชุม “ร่างข้อบังคับกลาง”
ที่ทำการสหภาพแรงงานไทยเรยอน จ. อ่างทอง

               

              

               วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ ที่ปรึกษากลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า และ ที่ปรึกษาสหภาพแรงงานไทยเรยอน นายเฉลย ชมบุหรั่น ประธานสหภาพแรงงานไทยเรยอน นายสุทัศน์ เอี่ยมแสง รองประธานสหภาพฯ นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการฯ พร้อมกับกรรมการสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ไทยอคริลิคไฟเบอร์) และ กรรมการสหภาพแรงงานไทยเปอร์อ๊อกไซด์ เข้าร่วมการประชุม เรื่อง "การร่างข้อบังคับกลาง" ซึ่งจัดโดย กลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน อ. เมือง จ. อ่างทอง โดยมีนายประวร มาดี ประธานกลุ่มฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
              การร่าง "ข้อบังคับกลาง" ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่างข้อบังคับสหภาพแรงงานฯ สำหรับใช้เป็นข้อบังคับฯ ในการควบรวมสหภาพแรงงานในกลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเบอร์ล่า เป็น 2 สหภาพแรงงาน คือ สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเคมี


ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม   ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม