ชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอนกำหนดจัดงาน “ร่วมกินข้าว เล่าความหลัง ครั้งที่ 14”


               

              นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์ ประธานชมรมผู้เกษียณอายุไทยเรยอนเปิดเผยว่า ชมรมฯ  กำหนดจัดงาน “ร่วมกินข้าว เล่าความหลัง ครั้งที่ 14” ในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. ที่บ้านนายวิรัต ชูจิตต์ ต. ย่านซื่อ อ. เมือง จ. อ่างทอง
              ชมรมฯ ขอเชิญสมาชิกชมรมฯ อดีตสมาชิกสหภาพฯ อดีตพนักงาน สมาชิกสหภาพฯ และพนักงานที่ยังทำงานอยู่ในปัจจุบันและบุคคลในครอบครัวเข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน โดยขอความร่วมมือให้ทุกท่านยันยันการเข้าร่วมงานภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ทางโทรศัพท์ หมายเลข 081 828 8983
               “ สำหรับผู้ที่มาร่วมงาน เสียค่าอาหาร คนละ  100 บาท ทุกท่านสามารถนำเครื่องดื่มมาร่วมงานได้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานโดยพร้อมเพียงกันครับ” นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์ กล่าวในที่สุด