ข่าวที่เผยแพร่แล้วปี 2558

สหภาพแรงงานฯ จัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2558

สหภาพแรงงานฯ ประสบความสำเร็จในการจัดสัมมนา

ประมวลภาพสัมมนาสมาชิกสหภาพฯ 14-15 มีนาคม 2558

 โครงการสัมมนาอบรมสมาชิกสหภาพแรงงานไทยเรยอน ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2558

ประมวลภาพวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2558

  สหภาพฯ ประสบความสำเร็จในการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

  ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สหภาพแรงงานไทยเรยอน


 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก