สหภาพแรงงานฯ เปิดรับบริจาคโลหิต

             
           วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 สหภาพแรงงานไทยเรยอน ร่วมกับ โรงพยาบาลอ่างทอง และเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองเปิดรับบริจาคโลหิตจากสมาชิกสหภาพฯ พนักงานและประชาชนทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมการบริจาคโลหิต 56 คน ทั้งนี้ สหภาพฯ ได้จัดทำกวยจั๊บเลี้ยงรับรองให้ผู้บริจาคโลหิต เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอ่างทอง และเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองรับประทานด้วย